Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Krever åpenhet om SiBs økonomi


30. september 2014
Sist oppdatert: 30. september 2014
– Hvis de ikke tør å gi ut informasjonen, virker det som om de har noe å skjule, mener eksternansvarlig Jørund Thomassen Gjesvik i kjernestyret.


Velferdstinget (VT) vedtok ved forrige møte Gjesviks resolusjon «En åpen samskipnad». Et samlet velferdsting stilte seg bak forslaget der VT krever innsyn i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) sine driftsregnskap for de ulike enhetene.

– SiB har alt å tjene og ingenting å tape på å offentliggjøre informasjonen, sa Gjesvik under diskusjonen.

Fungerer ikke idag
Gjesvik forteller at poenget med resolusjonen er at studentpolitikerne skal få mer innsyn i driften av SiB og at dagens ordning er en dårlig løsning.

– Nå får vi bare en årsrapport med nøkkeltall. Det funker bare ikke, vi kan ikke ta avgjørelser ut ifra det. Vi vet ikke helt hva vi stemmer over og kan ikke alltid ta et kvalifisert standpunkt.

Mer kvalifisert debatt
Gjesvik mener også større innsyn i SiBs regnskap vil gi bedre mulighet til å stille gode spørsmål.

– Vi vil få en sunnere og mer kvalifisert debatt i Velferdstinget, i stedet for at VT stemmer over ting som surfedrops i kantinene, mener Gjesvik

Leder i Velferdstinget, Tor Sivertsen Prestegard, er enig i at det kan være gunstig å få mer informasjon.

– Det er alltid bra å ha et godt tallgrunnlag, sier han, men mener det også er en fare for at diskusjonen vil bli for detaljorientert.

Gjesvik deler ikke den bekymringen.

– Det er uansett ikke opp til SiB å styre diskusjonen i Velferdstinget. SiB må ha tillit til at Velferdstinget gjør dette på en god måte, på samme måte som vi må ha tillit til SiB.

SiB er skeptisk
– Det går en grense hvor for mye regnskapsmateriale vi kan vise, sier administrerende direktør i SiB, Per Kristian Knutsen. Han er skeptisk til å gi fra seg informasjonen, som han mener er forretningssensitiv.

Styreleder i SiB, Audun Kjørstad, tror Velferdstinget vil kunne få en del overordnede tall, men er skeptisk til å dele detaljerte opplysninger.

– Vi møter sterk konkurranse på alle våre områder, og kan ikke gi fra oss informasjon som gjør at konkurrentene våre kan gjøre det bedre, det vil ikke gavne studentmassen, sier Kjørstad.

– Det er et tullete og useriøst argument, SiB har monopol på alle utdanningsinstitusjonene, mener Gjesvik.

Tar med seg innspillene
Prestegard forteller at de skal gå i dialog med SiB nå, og presentere resolusjonen for styret og administrerende direktør.

– Jeg håper SiB vil etterfølge det studentene i Bergen mener, sier Prestegard.

Hverken administrerende direktør eller styreleder i SiB vil si noe om hvor mye informasjon Velferdstinget kan få, men at de vil ta med seg innspillene når de skal presentere årsregnskapet neste gang.

– Vi vil prøve å komme Velferdstinget i møte så mye som mulig, sier Knutsen.

– Vi tar alle innspill Velferdstinget kommer med til etterretning, og vil vurdere saken, sier Kjørstad.

Ingenting å skjule
– Jeg sliter med å forstå at SiB ikke kan vise disse tallene. SiB må forstå at de jobber for studentene, og må kunne gi oss grunnleggende informasjon, sier Gjesvik.

Studentpolitikeren mener at når SiB ikke vil gå ut med informasjon om sin egen drift, vil mange trekke den konklusjonen at de har noe å skjule.

– Vi har ingenting å skjule, understreker Knutsen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram