Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Multiple Choice - Ikke godt nok!


– At det oppleves som normen, fremfor unntaket, at det forekommer feil i slike eksamener er i beste fall meget uheldig, mener bachelorstudent Kathrine Anthun. Foto: Privat
4. mars 2021
Sist oppdatert: 14. februar 2023

Multiple Choice ...

A) er ekstremt vanskelig å utforme på en god måte 

B) straffer studenter som kan pensum, men som ikke tolker spørsmålene på samme måte som den som utformer testen 

C) kan ikke benyttes til å stadfeste forståelse 

D) alle påstandene 

E) ingen av påstandene 

I min relativt korte tid på NHH har jeg dessverre hatt et par Multiple Choice (MC) eksamener, og jeg er ikke imponert.

MC gir ingen åpning for egen tenkning. I verste fall kan studentene eksponeres for svaralternativer som presenterer feilinformasjon som slår rot videre. Jeg undres hvordan man korrekt kan skille mellom kunnskapen studentene har på denne måten, ettersom studenter med delvis kunnskap ikke kan oppnå noen poeng. I stedet for å kunne vise hva de kan, straffes de for det de ikke kan. Spesielt er dette kritikkverdig i fag som krever resonnering og argumentasjon, som burde inkludere alle fag på NHH (begrenset i matematiske fag). Samtidig straffer MC dyktige studenter som ikke får vist forståelse, spesielt da tilbakemeldinger for videre utvikling og læring på disse eksamenene er tilnærmet fraværende. 

En av fordelene med MC er at det muliggjør testing av breddekunnskap gjennom mange spørsmål. Denne hensikten faller bort ved eksamener som kun inkluderer ti vilkårlige spørsmål. Et fåtall spørsmål gir også lite grunnlag for å skille mellom studentene. 

Kanskje mye av problemet ligger i at en slik type eksamen er ekstremt vanskelig å utforme på en god måte. Det er også vrient å velge et poenggivningssystem som er godt nok. Minuspoeng vil åpne for taktiske svar av studenter, mens ingen minuspoeng vil belønne tilfeldige riktige svar. Jeg har forståelse for at nye vurderingsformer byr på utfordringer og at øvelse gjør mester for oss alle. At det gjerne oppleves som normen, fremfor unntaket, at det forekommer feil i slike eksamener er i beste fall meget uheldig. 

Ikke misforstå kommentaren, jeg mener oppriktig at forelesere genuint er interessert i studentenes beste og å avdekke deres kunnskap. Jeg slår bare et slag for at MC ikke er en egnet eksamensform slik den er uformet på NHH i dag. MC tester ikke hva studentene kan. Det tester derimot hva studentene IKKE kan og hvor mye de er på bølgelengde med den som utformer testen. 

For all del, kanskje noen synes at de gode karakterfordelingene rettferdiggjør denne typen eksamen. Jeg mener derimot at dette ikke er godt nok.

PS: Det er lov å tilføre egne svar til det første spørsmålet, det gis ingen minuspoeng ...

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram