Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vårvalg 2023: Uenighet om konting og krav om bedre psykisk helse-tilbud

Mandag ettermiddag var tiden inne for årets Vårvalg. Studentene som søkte seg til styrene i NHH, Bergen Challenge, Klubb- og Kulturutvalget (KKU), samt Stafettkomitéen fikk muligheten til å presentere seg selv i Aulaen. Etterpå fikk kandidatene spørsmål om valgløftene sine.

Filming av forelesninger var blant de mest populære løftene til kandidatene i NHH-styret.
15. mars 2023
Sist oppdatert: 17. mars 2023

Kvelden åpnet med utspørring av de fire kandidatene som stiller til valg som kvinnelig representant i NHH-styret. Kandidatene fikk to minutter til å presentere seg selv, og brukt tiden til å snakke om tidligere erfaringer, og sakene de brenner for. 

Opptak av forelesninger og bedret kommunikasjon mellom studentene og representantene i NHH-styret sto i fokus for samtlige. Videre mente kandidatene at NHH må arbeide mer for å bedre studentenes psykiske helse. Innføring av flere lavterskel-arrangementer, samt samarbeid med Sammen om psykologtjenester, ble nevnt som mulige tiltak.

Kvinnelig kandidater til NHH-styret: (fra venstre) Anne-Marie Botterud, Ingrid Follaug, Ingrid Helen Heimark og Silje Uthaug. (Foto: NHHS).

Kandidatene var imidlertid ikke like enige i spørsmålsrunden. Det første spørsmålet omhandlet det såkalte «kontesemesteret», hvor studenter velger å bruke et helt semester utover normert tid på å ta opp fag. Botterud og Heimark synes det skal være opp til hver enkel hvilket tempo de ønsker å fullføre graden sin i.

Uthaug og Follaug forholdt seg derimot mer kritisk til tematikken. De mener at det kan være hensiktsmessig å innføre strengere regler og begrensninger for konting, da mange studenter velger å konte bare for å forbedre tidligere karakterer. Dette tror de skaper mye karakterpress blant studentene.

Det ble også diskutert hvordan NHH kan tilby flere lesesalplasser, hvordan den nye bachelorgraden kan leve i harmoni med den gamle, og hvordan kandidatene vil jobbe med å forbedre kommunikasjon mellom studenter og styremedlemmet.

Resultatene kom onsdag ettermiddag. Follaug fikk flest stemmer, mens Heimark kom på andre plass. Fordi ingen av kandidatene fikk mer enn 50 prosent av stemmene måtte det stemmes på nytt. Til slutt ble Follaug den nye representanten, og Heimark vara.

Uenigheter blant de mannlige kandidatene til NHH-styret

De tre kandidatene som stilte til valg som mannlig representant i NHH-styret var også opptatt av at forelesninger skal filmes, og at studentenes meninger skal bli hørt.

Mannlig kandidater i NHH-styre: (fra venstre) Simen Tveit Hole, Sigurd Bakka Samdal og Sander Hyun Pettersen Malsten. (Foto: NHHS).

Kandidatene hadde imidlertid forskjellige tanker rundt den nye bachelorgraden. Malsen og Samdal stilte seg positive til innføringen av den nye graden, og mener at det er viktig at NHH satser mer på teknologi. Hole mener at den nye graden kan gi gode synergieffekter, men frykter at den kan skape et skille mellom de som går den nye retningen, og de som tar den gamle.

Kandidatene var også uenige i diskusjonen om NHHs psykisk helse-tilbud. Malsten og Hole mener at psykologtjenester er viktige, og at et samarbeid med Sammen er den riktige veien fremover. Dette var ikke Samdal enig i. Han ønsker heller å sikre at NHH gir mer penger til NHHS, slik at de kan opprette lavterskel-tilbud som inkluderer flere.

Resultatene viste en jevn kamp mellom Malsten og Samdal; det ble en ekstrarunde her også. Etter siste valgomgang er Malsten den nye representanten til NHH-styret, og Samdal er vara.

Flere idretter og mer mangfold i Bergen Challenge

Kandidatene til det nye styret i Bergen Challenge (BC) stilte i blokk med navn «Wirkola». Spørsmålsrunden var den lengste i løpet av kvelden, noe som ga kandidatene sjansen til å utdype planene sine. På gruppens agenda er et ønske om mer mangfold og inkludering, samt innføring av nye idrettskonkurranser.

Helle, som stiller som idrettssjef, ønsker å inkludere personer med nedsatt fysisk evne, og mener at det er beklagelig at denne gruppen ikke ble inkludert i fjorårets BC. Videre ønsker logistikksjef Aasen å forebygge matsvinn, noe det var mye av i fjor. Hun foreslår å selge mat som blir til overs i kantinen til nedsatt pris.

Fra venstre: Johanne Helle (idrettssjef), Kristian Sørlien (leder), Lars Broch Bjørgaas (markedssjef), Hanne Abrahamsen Jensen (HR-sjef), Hedda Eide Lauritzen (økonomisjef), Leonard Marius Nicolai Bonnet Vestrheim (kultursjef), Marie Aasen (logistikksjef) og Sindre Gisholt (PR-sjef). (Foto: NHHS).

KKU ønsker oppklaring rundt utkommanderings-ordning

Sander Kjendbakke var den eneste som stilte til valg som leder i KKU, og etter en kort introduksjon, fikk han spørsmål om hva han vil gjøre for å effektivisere arbeidet.

– Det er ofte stor usikkerhet rundt hva som skjer når de utkommanderte ikke møter til vakt. Det går rykter om en potensiell disp-sak blant førstekullistene på skolen. Jeg er personlig litt usikker selv, sier han leende.

Kjendbakke har store planer om å effektivisere KKU sitt arbeid. (Foto: NHHS).

Videre forteller Kjendbakke at han vil synliggjøre Klubbens åpningstider gjennom KKU og NHHS sin Snapchat og Instagram, slik at flere benytter seg av lokalet og «helt fair priser». Han planlegger å lage en spørreundersøkelse for å høre hva slags arrangementer studentene vil ha. Slik håper han at Kjelleren vil fylles opp.

Stafettkomitéen vil ha mer konkurranse

Adrian Flote var alene om å søke på ledervervet i Stafettkomitéen for Bergensbaneløpet (BBL). Under kveldens siste utspørring forteller Flote at Stafkom skal være for alle.

BBL er en årlig stafettkonkurranse fra Oslo til Bergen mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og Handelshøyskolen BI (BI). NHH har vunnet stafetten hvert år siden 2002, og ett av de første spørsmålene Flote fikk var hvordan han skal sørge for mer konkurranse mellom NHH og BI. Til dette svarte han at han ønsker å opprettholde en dialog mellom BI og NHH der dette er i fokus.

– BBL er vårens sprøeste eventyr. Hvis folk ser hva som skjer under BBL, så ser de at det er mer enn å løpe; det er samhold, vennskap på tvers av kull og på tvers av løpere, oppsummerer Flote.

Adrian Flote:  – Jeg vil ikke redusere antall etapper. Det blir for få hvis vi senker det. (Foto: NHHS).

Til slutt fikk han spørsmål om hva han tenker om å innføre en etappe på bare 60 meter for moros skyld:

– Da tror jeg seiersmargin blir enda større.

I en tidligere versjon av denne saken var det en feil i Kjendbakkes sitat angående oppmøte til vakt.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram