Meninger

En utfordring til K7 Bulletin

Les svaret her: Fornøyd når 75% dropper valget? For andre høst på rad slår K7 Bulletin opp det de kaller for lav valgoppslutning. Etter sensasjonsvalget…

Studentbergens adel

Lønn: –Hvis jeg hadde fått lønn for mitt verv, ville jeg slitt med å forsvare overfor et studentfotballag uten baller at det blir en ny sesong med luftfotball.

Saklighet, vær så snill

I et innlegg fullt av faktafeil og spekulativ synsing rundt min personlige motivasjon for redaktørstillingen min i Studvest, går Martin Hoang Nguyen hardt ut mot honorarene vi mottar. Det er nødvendig å klargjøre en del punkter.

Unyansert bilete

I sitt lesarinnlegg «Luksuriøse honorarer ved universitet» i førre K7 Bulletin går Nguyen til frontalangrep på honorerte verv i Studentbergen og dei som innehar dei. Problemet er at innlegget gjev eit grovt unyansert bilete av høvet.

For gode karakterer?

Inflasjon: Er det tilfeldig at økonomistudentar får betre karakterar på masteroppgåver, samanlikna med andre studentar, spør Hogne Ulla.

Gjesdal – et godt valg

Vi har nå fått to svært kvalifiserte rektorteam å velge mellom. Som engasjerte forelesere og forskere ved NHH håper vi at hver enkelt student vil sette seg inn i rektorkandidatenes program og gjøre seg opp en selvstendig mening. Bruk stemmeretten!