Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH blir mer eksklusiv


22. oktober 2013
Sist oppdatert: 22. oktober 2013
Opptrappings-prosessen ved NHH er nå fullført. –Vi skal satse på kvalitet fremfor kvantitet, sier rektor Frøystein Gjesdal.

For to uker siden rapporterte K7 Bulletin om problemer ved masterprogrammene ved Norges Handelshøyskole. Det kom frem at fulle forelesningssaler og mangel på kvalifiserte forelesere er et reelt problem ved høyskolen. Dette har skjedd samtidig som NHH har økt størrelsen på studentkullene.

Masterdekan Kenneth Fjell loven nå nye tider.

–Opptrappingen i antall masterplasser er et resultat av avtaler med Kunnskapsdepartementet. For vår del er det viktig å kunne tilby mest mulig kvalitet, og vi har derfor forsøkt å holde igjen inntaket så lenge som mulig. Det ble viktig å få ferdig den fysiske kapasiteten før man ville merke den fulle effekten av opptaket. Nybygget er nå ferdig, og har økt denne kapasiteten. Opptaket i år ligger på om lag 770 masterstudenter, noe som er nivået vi ønsker å ligge på i årene som kommer.

Heller ikke bachelordekan, Kjetil Bjorvatn, har noen opptrappingsplan på bordet:

– Vi forsøker å legge opptaket på bachelor til 430–450 årlig. Dette nivået har vi ligger på i flere år, og vi har ingen planer om å øke opptaket.

Finansieringen kommer nå
Klas Rønning, avdelingsleder ved økonomiseksjonen, sier at opptrappingen som har foregått de siste par årene, nå genererer en positiv pengestrøm for NHH.

–Departementet forsøker å spare penger ved å holde igjen utbetalingene i forbindelse med opptrapping av studentmassen. Vi har økt opptaket ved master de siste årene, men store deler av denne pengestrømmen vil ikke genereres før studentene kan vise til studieprogresjon.
I inneværende år fikk NHH økt bevilgningene over statsbudsjettet med 18,2 millioner, til 391,8 millioner. Dette er et budsjett Rønning er godt fornøyd med. I langtidsbudsjettet til handelshøyskolen er det tatt høyde for den økte studentmassen, ved å styrke staben med ti nye vitenskapelig ansatte.

Rektor fornøyd
I det hele er dette en utvikling som rektor Frøystein Gjesdal er svært fornøyd med.

– Vi er nå oppe i det antallet studenter vi skal ligge på, og planlegger ikke å øke dette i årene som kommer. Kunnskapsdepartementet har heller ikke indikert at vi skal øke opptakene. Vi er inne i en periode med store fødselskull, og det er derfor ønsket av utdanningsinstitusjonene at de tar inn store kull. På lengre sikt, derimot, vil det være aktuelt å redusere kullene.

Dermed er det en positiv indikasjon om at fokus fremover vil ligge på å tilby studentene høyst mulig kvalitet på utdanningen. Sett i lys av FT–rangeringen, der NHH raste 15 plasser, er dette positivt. Gjesdals avslutningsreplikk er derfor godt nytt:
–Nå satser vi på kvalitet, heller enn kvantitet.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram