Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

– NHH må oppleves, ikke forklares

Jentemiddagen 2015, Foto NHHS
Jentemiddagen 2015, Foto NHHS
30. mars 2017
Sist oppdatert: 30. mars 2017

NHH-student Ingrid Emilie Ringstad tar til orde for å gjeninnføre Jentedagen på handelshøyskolen.

I fjor høst opplevde NHH at jenteandelen blant de som møtte opp til studie var på 36 prosent. Det er laveste jenteandelen på flere år og under ambisjonsnivået om minimum 40 prosent representasjon av hvert kjønn. Utviklingen har skjedd i etterkant av at den såkalte Jentedagen ble fjernet som rekrutteringstiltak.

Jentedagen var et arrangement som varte fra 2007- 2014 der skolen fløy inn 100 jenter fra hele landet fra å gi dem et innblikk av studiehverdagen på NHH, både faglig og sosialt.

Spørreundersøkelse

NHH-Symposiet 2017 gjennomførte en undersøkelse blant 19 jenter i prosjektorganisasjonen, som hadde deltatt på Jentedagen, om hva de syntes om arrangement. Flertallet svarte at det å se hvordan studentlivet faktisk utspilte seg i virkeligheten var et stort pluss.

– Kort oppsummert sa de at NHH må oppleves og ikke forklares, forteller Ingrid Emilie Ringstad, som hadde stilling som mediekontakt i NHH-Symposiet 2017.

IMG_5076Ingrid Emilie Ringstad

Ringstad kan fortelle at 18 av 19 respondenter i undersøkelsen svarte ja på spørsmålet om de ville anbefale NHH å gjeninnføre Jentedagen. Hun skulle også gjerne sett at Jentedagen ble gjeninnført.

Jentedagen har betydning

Ringstad deltok selv på Jentedagen den siste gangen det ble arrangert for siste gang 2014.

– Å få delta på Jentedagen var helt avgjørende for at jeg valgte handelshøyskolen. Blant respondentene på undersøkelsen svarte nesten alle at Jentedagen enten i veldig stor, eller noen grad, bidro til at de begynte på NHH, sier Ringstad.

– Å se skolen og studentforeningen er utrolig viktig for å danne seg et inntrykk av hvordan livet som NHH-student vil være. Når jeg selv var med på Jentedagen var vi innom studentkontorene på dagtid, og på kvelden fikk vi servert underholdning og revy fra kjellergruppene, forteller Ringstad.

Fallende oppslutning om og effekt av Jentedagen var grunnen til at tiltaket ble avviklet, ifølge møteboken fra NHH-styremøte 09. mars. K7 Bulletin har tidligere skrevet at strammere budsjetter også var en årsak. Ringstad tror at det kan være mulig å gjøre Jentedagen billigere.

– Personlig vil jeg vært villig til å betale 100-200 kr for å kunne få delta på et slikt arrangement, sier Ringstad.

Ikke aktuelt å gjeninnføre i dag

Kristin Risvand Mo er kommunikasjons- og markedssjef ved NHH. Hun forteller at det per i dag ikke er aktuelt å gjeninnføre Jentedagen i dens opprinnelige form.

– Samtidig vil jeg ikke utelukke at det kan bli det i fremtiden, sier Risvand Mo.

Hun understreker at å øke jenteandelen er et langsiktig arbeid hvor en må identifisere effekten av ulike tiltak.

– Vi er nødt for å se effekten er av de tiltakene vi har implementert. Det er derfor for tidlig å konkludere med at vi skal gjeninnføre Jentedagen, sier Risvand Mo.

Jentekveld i Oslo

Et av tiltakene er en såkalt jentekveld som ble avholdt av skolen i Oslo fredag 21. mars. Der kunne deltakerne få bli bedre kjent med skolen og studentforeningen gjennom å møte ansatte, studenter og NHH-alumni.

Ingrid Emilie Ringstad fra NHH-Symposiet er ikke sikker at et slikt arrangement vil kunne øke jenteandelen.

– Jeg er positiv til dette, men jeg er usikker på effekten av et slikt tiltak. Deltakerne får ikke sett skolen og oppleve studentmiljøet slik Jentedagen la opp til, sier Ringstad.

Kristin Risvand Mo forteller at skolen er åpen for alle gode tiltak for å øke jenteandelen.

– Historien har vist at når man har sluttet med rekrutteringstiltak rettet mot jenter så har effekten vært en redusert jenteandel. Det er derfor viktig for vi har arrangert jentekveld i år. Vi planlegger også et ringeprosjekt rettet mot førsteprioritetssøkere som har fått tilbud om studieplass, forteller Risvand Mo.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram