Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH saksøkes av student – møtes i retten neste uke

Foto: Varde Solutions
Foto: Varde Solutions
15. september 2020
Sist oppdatert: 16. september 2020

En student ved NHH med kroniske søvnproblemer saksøker skolen, etter en omfattende toårig konflikt om tilrettelagt eksamen. 23. september møtes partene i Oslo Tingrett. 

Det var Khrono som omtalte saken først.

Studenten mener å ha vært utsatt for manglende tilrettelegging og møter NHH i en rettssak som skal vare i tre dager. Det skjer etter en to år lang konflikt mellom studenten og studiested, som startet med at studenten fikk avslag på søknad om tilrettelegging av eksamen høsten 2018.

Slik har konflikten utspilt seg, skriver Khrono:

  • Studenten søkte høsten 2018 om tilrettelegging, fikk avslag.
  • Avgjørelsen ble klaget inn til Diskrimineringsnemnda, som i oktober 2019 fastslår at studenten har blitt diskriminert.
  • I mellomtiden, i april 2019, fattet NHH et nytt vedtak som ga studenten mer tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid og hviletid utenfor eksamenslokalet. NHH var usikre om på Diskrimineringsnemnda hadde tatt høyde for det da de fattet sitt vedtak seks måneder senere.
  • Utover høsten 2019 ga NHH studenten tilbud om ytterligere tilrettelegging i form av forskjøvet eksamensstart med én time og eksamensgjennomføring på et eget rom med en tilgjengelig seng.
  • Studenten fastholdt at hen trenger eksamensstart senere enn klokken 10. Studentens advokat sendte 25. oktober et prosessvarsel til NHH.
  • I et endelig vedtak 26. februar i år ble students klage ikke tatt til følge

Studenten har hele veien ønsket å starte eksamen tidligst klokken 12-13, og forklart dette med at hen kan ha vært våken fra klokken 12-17 dagen i forveien på eksamensdager. NHH har imidlertid ikke imøtegått kravet studenten har om å starte eksamen senest 12, et ønske som begrunnes med studentens søvnproblemer. I mellomtiden har NHH imidlertid innvilget tilrettelegging og blant annet tilbudt utsatt oppstart med en time og mulighet til å hvile med tilgang til egen seng. 

Mener tilbudet ikke er tilstrekkelig

Det er partner i Advokatfirmaet Sulland, Henriette Willix, som skal føre saken for studenten, som i sluttinnlegget som ligger tilgjengelig på domstol.no uttrykker at “NHH synes å ha misoppfattet hvilke konsekvenser diagnosen har for (...) i eksamenssituasjonen”. Willix understreker at studenten ikke har mottatt tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging tatt diagnosen i betraktning. 

Willix har ikke ønsket å kommentere saken overfor K7 Bulletin.

– Jeg ønsker å understreke at min klient ikke ønsker noe form for dekning av saken. Dette er en meget belastende sak for han som berører hans privatliv. Jeg ber om at dette respekteres, skriver Willix i en e-post til K7 Bulletin.

“Uforholdsmessig byrde”

Det er Regjeringsadvokatens kontor som skal føre saken for NHH, som mener studenten gjennom sine krav skaper en “uforholdsmessig byrde” for skolen og mener dette strider mot universitets- og høyskolelovens § 4-3 femte ledd første punktum. Det vises blant annet til kravet om at studenten mener skolen må betale for hotell på eksamensdatoen med en eksamensvakt som sørger for at studenten ikke får tilgang til eksamensoppgaven før den utsatte starten. 

Regjeringsadvokatens kontor viser også til at en eksamensstart klokken 12-13 vil føre til at studenten ikke kan vurderes opp mot andre studenter. Dette vil stride mot universitets- og høgskoleloven, som sier at «tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen», mener Regjeringsadvokaten.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram