Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Skjerp dere, NHH!


12. mai 2016
Sist oppdatert: 12. mai 2016

I kveld kom nyheten mange ærlige førstekullister ved NHH har fryktet lenge: NHH annullerer deleksamenen i SAM2 og utvider dermed den skriftlige eksamenen under én måned før eksamensdagen.

Som høgskole skal selvfølgelig ikke NHH akseptere noen former for fusk og studentene som jukset har skyld i at eksamenen ble annullert. Likevel slipper ledelsen ved NHH alt for billig unna.

Så tidlig som 12. februar i år uttrykket fagutvalget ved NHHS sterk skepsis til flere av elementene i det nye kurset SAM2. Det ble blant annet advart om at flervalgsprøvene (deleksamenene) virket demotiverende, gikk ut over andre fag og fratok studentene ansvar for egen læring. Forslaget fra Fagutvalget var å omgjøre deleksamenene til bestått/ikke bestått før det var for sent.

Hadde kursansvarlig tatt grep i februar hadde det ikke vært noe problem nå.

At Studvest og ledelsen ved NHH bruker den store andelen gode resultater på prøvene etter den første som begrunnelse for at jukset har vært utbrett, gir et galt inntrykk. De fleste som har tatt prøvene på ærlig vis kan bekrefte at nivået på første prøve var betydelig vanskeligere enn resten.

Jeg skriver ikke dette for å unnskylde juks. Men for alle oss Bachelor15 studenter. Vi skal følge et nytt bachelorprogram i tre år. Da er det utrolig viktig at kursansvarlige er ydmyke nok til å endre kursene i tide om de ikke virker.

Om vi de neste årene må være forsøkskaniner for nye kurs og eksamensformer kan vi ikke møtes av arrogante forelesere som innser for sent at kurset ikke fungerer.

Skjerp dere, NHH!

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram