Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Skolens auditorier får nye navn – skal hedre NHHs kvinnelige pionerer

I 2020 ba rektor Øystein Thøgersen om innspill til navnsetting av auditorier. Nå er navnene klare. 

Siri Pettersen Strandenes, den første kvinnelige professoren ved NHH, er en av de som får et auditorium kalt opp etter seg. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)
4. oktober 2022
Sist oppdatert: 4. oktober 2022

I fjor satte rektor Øystein Thøgersen ned en arbeidsgruppe for å komme med konkrete forslag til navnsetting av auditorier. I juli ble forslaget fra arbeidsgruppen vedtatt.

Khrono omtalte saken først.

Skal synliggjøre gode rollemodeller 

Ingen auditorier eller rom på NHH har tidligere vært oppkalt etter en kvinne. Det ville arbeidsgruppen endre på:

«NHH og økonomifagene har en utfordring med å rekruttere og beholde dyktige kvinner. Det er derfor viktig å synliggjøre gode rollemodeller. Arbeidsgruppen foreslår derfor at navneprogrammet skal legge særlig vekt på løfte fram de kvinnene som har brutt viktige barrierer og gjort NHH til en mer mangfoldig og likestilt institusjon», står det skrevet i forslaget. 

Hele 16 rom får nye navn i forbindelse med rehabiliteringen av skolen.

Rent konkret blir NHHs tredje største auditorium, Aud D, til Auditorium Anna Mette Fuglseth. Det nye undervisningsrommet i bibliotekets andre etasje blir til Anna Dahl-rommet. Aud Q ved siden av Mossin, Sandmo og Kydland blir til Auditorium Siri Pettersen Strandenes. 

Ønsker å motivere 

Leder av den oppnevnte arbeidsgruppen, Jarle Møen, forteller til K7 Bulletin at mye av hensikten med fokuset på mangfold er å motivere studenter og ansatte. 

– Jeg tenker det er verdifullt for både studenter og ansatte å ha gode rollemodeller. Det er viktig å synliggjøre at det har vært et mangfoldig NHH også opp gjennom historien. Vi har lagt vekt på pioneraspektet og løftet fram kvinner som har brutt viktige barrierer. Det er i seg selv prestasjoner vi ønsker å sette fokus på. Vi har også vært opptatt av å få fram bredden i NHHs fagområder og å synliggjøre flere grupper enn de vitenskapelig ansatte.

Jarle Møen, leder av arbeidsgruppen, sier det er verdifullt for både studenter og ansatte med gode rollemodeller. Foto: NHH

– Er det viktigere å hylle den første kvinnen i kollegiet framfor svært anerkjente mannlige professorer?

– Det vil sikkert finnes delte meninger om det. Vi har et begrenset antall auditorier, og det er mange ansatte ved NHH som kunne fortjene å bli løftet fram. I prosessen ble hele organisasjonen invitert til å gi innspill, og på bakgrunn av det fremmet vi et forslag som har blitt grundig diskutert i ulike fora på NHH. Vi mener at vi fant fram viktige og gode historier å fortelle. 

Han utdyper:

– Bak alle forslagene ligger det en grundig gjennomgang av kandidatenes karriere. Når du trekker fram «den første kvinne i kollegiet», så vil plaketten som snart kommer opp vise at hun var en markant personlighet og sentral drivkraft i NHHs administrasjon gjennom mange tiår.

Godt i gang 

Det skal monteres plaketter utenfor de aktuelle lokalene med tekst på norsk og engelsk. Seniorrådgiver Hallvard Lyssand i seksjon for kommunikasjon og markedsføring forteller at de er godt i gang med dette.

 – Omtrent halvparten av plakettene er på plass utenfor auditoriene. De resterende er levert, og de fleste vil bli montert straks vi har kapasitet. Noen få av de aktuelle rommene er under ombygging, så her kommer det plaketter når byggearbeidene er ferdige.

Lyssand forteller videre at auditoriene beholder bokstavnavnene sine. 

– For auditoriene blir det altså ikke regelrett navneendring, men et tillegg, f.eks. slik: Aud. A – Auditorium Victor Norman. Dette er blant annet fordi det er en alfabetisk logikk i plasseringen av rommene.

Slik ser de nye plakettene ut. Foto: Jonatan Nesse

Arbeidsgruppen ønsker også å synliggjøre fremtredende tidligere professorer:

  • Victor D. Norman
  • Frøystein Gjesdal
  • Thore Johnsen
  • Kåre Petter Hagen
  • Einar Hope

Avslutningsvis forteller Møen at tidligere navn som Karl Borch, Jan Mossin og Agnar Sandmo vil videreføres.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram