Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Slaktet NHH-studentene


7. oktober 2015
Sist oppdatert: 7. oktober 2015

Geelmuyden.Kiese-gründer og kommunikasjonsguru Hans Geelmuyden var årets populærforedragsholder under karrieredagene ved NHH. Geelmuyden har rettet kraftig skyts mot nåværende NHH-studenter i et leserinnlegg i forrige utgave av K7 Bulletin, og det var ventet at han ikke ville spare på kruttet under selve foredraget.

– Så lenge vi kan dyrke kritisk tenkning behøver vi ikke å bekymre oss for økonomier som Kina. Kritisk tenking er det store vestlige konkurransefortrinnet, og det er gjennom dette vi løfter sivilisasjonen vår videre, fortalte Geelmuyden, og siktet til episodene hvor NHH Unge Venstre ikke fikk bli en del av studentforeningen og valget av K7 Bulletin-redaktørkollegiet 2014. Geelmuyden er selv tidligere redaktør for studentavisen.

Geelmuyden vedkjente også at han mislikte NHH-studenters aversjon mot mangfold, og hyllet taperne av K7 Bulletin-valget for det såkalte avisopprøret. Dette opprøret dannet grunnlag for den nye studentavisen Stoff, som ble formet av tidligere K7 Bulletin-journalister. Geelmuyden kritiserte også konformiteten hos NHH-studentene.

– Uenighet er ikke noe å være redd for. Uenighet er ikke fryktelig. Uenighet er nødvendig.

Da sitatet «et samfunn uten konflikter er ikke et samfunn for mennesker, men et samfunn for maur» av Karl Popper kom opp på skjermene i auditoriet, ble det stille blant forsamlingen.

NHH har falmet

Det var ikke bare NHH-studentene som fikk unngjelde under Geelmuydens foredrag. Også utdanningsinstitusjonen NHH fikk så hatten passet av den tidligere NHH-studenten. Her ble både merkevaren og andelen toppledere trukket frem som klare eksempler på at Geelmuyden mener NHH har falmet.

– På dette bildet er 20 prosent av politikerne NHH-folk, påpekte Geelmuyden og viste til bildet av Bondevik II-regjeringen, hvor Knut Arild Hareide, Victor Norman, Kristin Clemet og Kristin Krohn Devold alle var regjeringsmedlemmer.

– I dag ledes regjeringen av en bergenser som liker å si at hun har vært på NHH, og finansministeren er diplomøkonom, utbasunerte han videre og understreket de store kontrastene fra situasjonen på tidlig 2000-tallet til dagens situasjon.

Sparket mot revisorer

Karrieredagene ved NHH besøkes tradisjonelt sett av mange regnskaps- og revisjonsselskap. Heller ikke disse slapp unna kritikk fra Hans Geelmuyden. Han viste til statistikk hvor én av tre av dagens NHH-studenter jobber innenfor regnskaps- eller revisjonsbransjen, og mente at NHH-studenter for lite villige til å ta risiko.

- Utviklingen har vært slik for dere at det har vært kjempelett å få jobb. Det er for lav risiko. Nå utdannes det mange økonomer, nesten for mange, og nå må dere ta større risiki. Det gleder meg, for det kommer til å skjerpe dere.

Geelmuyden var klar i sin tale, og pekte også på hvorfor han trodde gründerånden på NHH var så lav.

– Intelligente mennesker blir ikke gründere. Intelligente mennesker tolker og forstår risiko. Da blir en ikke gründer. Gründing er high risk, low reward.

Fremtidens ledere

Da Geelmuyden var student ved Norges Handelshøyskole i 1975, var kvinneandelen i underkant av ti prosent. De siste årene har andelen vært i overkant av 40 prosent. Denne utviklingen gleder GK-gründeren. Han tror verden er klar for å se flere kvinnelige toppledere.

– Informasjonsteknologi legger forholdene perfekt til rette for kvinnelige ledere. De tilfører stabilitet, fremgang og fred, løsninger. I tillegg er måten en kommuniserer i nettverk på selve kommunikasjonsplattformen i samfunnet. Siden en ikke kan lede uten å kommunisere, er jeg sikker på at vi får flere kvinnelige toppledere snart. Men kvinner må ut for å få litt dritt under neglene.

Geelmuyden delte samtlige av hans tanker rundt ledelse med forsamlingen. Etter å ha ledet og vært frontfigur for Geelmuyden.Kiese i snart 30 år, var det mange synspunkter rundt ledelse som ble drøftet.

– Ledelse i en moderne kunnskapsøkonomi handler om å gå foran for å vise vei. En skal glede seg over fellesskapet og løse oppgaver i fellesskap. Ikke sitt tilbakelent å gi kommandoer.

Geelmuyden vektla også viktigheten av «micro managing», og det å kjenne alle de små detaljene som er med på å skape de viktige verdiene.

– Ledelse er ti prosent strategi og 90 prosent implementering.

Jack Welchs berømte sitat om ledelse ble hengende i luften som et viktig mantra på slutten av foredraget.

– “Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.” Ansvar tar vi ved å utvikle nye ting. Ikke ved å gjenta det vi gjorde i går.

.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram