Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Slik blir NHHI-opptak fra høsten


6. mai 2018
Sist oppdatert: 11. mai 2018

Sportslig opptak må nå gjennomføres minst en gang i året. NHHI har også laget en mal til kriterier.

Debatten om miljøet og kulturen på NHH har rast helt siden Sander Eilertsen skrev sitt innlegg «Et nikkedukkehjem».

Til høsten blir det derimot konkret forandring. På NHHS' foreningsmøte 19. april i år ble det nemlig vedtatt en instruksendring for NHHI, med følgende ordlyd:

«Et NHHI-lag må gjennomføre sportslig opptak av nye medlemmer minst én gang i året. Dersom laget har kapasitetsproblemer, skal opptaket baseres på forhåndskjente objektive kriterier eller loddtrekning. Kriteriene skal sendes inn til NHHI-styret minimum én uke i forkant av opptaket.»

Har laget mal med kriterier

Kriteriene vil ifølge NHHI bli postet flere steder, inkludert deres egen hjemmeside. Hensikten bak dette er å gjøre rekrutteringsuken mer transparent, samt ivareta interessene og informere NHHs nye studenter.

NHHI har også laget en mal med generelle objektive kriterier, som kan brukes til inspirasjon. Kriteriene er som følger:

∙       Ferdighetspotensial i idretten

∙       Interesse for idretten

∙       Initiativ & engasjement – ønske om å bidra

∙       Motivasjon (for oppmøte på trening, og lignende)

∙       Gode holdninger

Flere åpne treninger

NHHI-leder Jostein Lund Halvorsen og arrangementsansvarlig Ragnhild Vetrhus Sørlie sier det er synd at studenter har hatt negative opplevelser med opptak knyttet til NHHI-lag. De ser på det som positivt at det kommer tiltak, samt at det arbeides med en generell holdningsendring.

– Det er viktig å ivareta de nye studentene, og sørge for at de får et bra førsteinntrykk av miljøet. I tillegg har vi i løpet av de siste månedene arbeidet med et prosjekt der det skal avholdes åpne treninger for de som enten ikke har tid, eller ikke har mulighet til å forplikte seg til et idrettslag over en lengre periode. Dette vil fungere litt som StafKoms åpne løpetreninger, sier Halvorsen og Sørlie.

NHHI-leder Jostein Lund Halvorsen (foto av Benedetta Bellotti, Foto NHHS)
NHHI-leder Jostein Lund Halvorsen (foto av Benedetta Bellotti, Foto NHHS)

– Flere lag i NHHI satser ikke nødvendigvis sportslig på idretten de driver med. Må de gjøre en kraftig justering nå?

– Alle er ikke toppidrettsutøvere. Det skal være lov å holde på med idrett ved siden av studiene på bakgrunn av trivsel. Men de er selvfølgelig nødt til å overholde de nye kriteriene, forteller Halvorsen og Sørlie.

– Sett bort fra disse nye opptakskravene, vil det for majoriteten av lagene ikke være snakk om store endringer, legger de til.

Alvorlig brudd kan føre til utkastelse

NHHI-representantene sier det jobbes med et system for å fange opp lag som ikke følger kriteriene.

– I samarbeid med kjernestyret i NHHS har det blitt diskutert mange forskjellige forslag, og dette er fremdeles under arbeid. Uavhengig av status på varslingssystemet til NHHS, skal det fra NHHI sin side være tilrettelagt for et eget varslingssystem, sier Halvorsen og Sørlie.

Arrangementsansvarlig i NHHI, Ragnhild Vetrhus Sørlie (foto av Benedetta Bellotti, Foto NHHS)
Arrangementsansvarlig i NHHI, Ragnhild Vetrhus Sørlie (foto av Benedetta Bellotti, Foto NHHS)

– Hva skjer med lag som ikke følger kriteriene?

– Det er flere goder og rettigheter ved å være inkludert i NHHI. Blant disse er tilgangen til fasiliteter som Lehmkuhlhallen og Stemmemyren, støttetildelinger, muligheten til å delta på studentleker og -mesterskap, NHHI Kick-off, osv. Basert på alvorlighetsgraden av lag som bryter med nye krav, kan man ta i bruk flere sanksjoner knyttet til dette.

– I ytterste konsekvens kan det medføre utkastelse/karantene fra NHHI. Vi skal også diskutere sanksjoner knyttet til Sveiseaften med KS og FKU-komiteen.

I en tidligere utgave sto det at kriteriene var godkjent av Velferdstinget. Dette stemmer ikke.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram