Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studentene seiret mot NHH-ledelsen


13. mars 2015
Sist oppdatert: 18. august 2015

Studentene satte foten ned og hindret forslaget om nattstenging av lesesalene.

NHH ble møtt med stor motstand fra studentene etter det ble kjent at nattstenging av lesesalene og kollokvierommene skulle gjennom en prøveperiode fra starten av mars frem til eksamensperioden. Målet var å stenge lesesalene klokken 20:30 på hverdager og 16:00 i helgene, men holde døgnåpent i eksamensperioden.

Inkluderte ikke studentene
Bakgrunnen for nattstenging var å kutte energikostnadene. Planen var å ha en prøveperiode for å estimere hvor mye som kunne spares. Til tross for at dette er et vedtak som i stor grad rammer studentene hadde ikke NHH inkludert studentene i prosessen.
– Vi ble informert om saken første gang under LMU(Læringsmiljøutvalget)-møtet i slutten av februar, men på dette tidspunktet hadde ikke studentrepresentantene mulighet til å påvirke utfallet, sier Kaja Karinsdatter Toset, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret.
Toset legger til at hun synes det er synd at studentene ikke blir involvert fra begynnelsen, men understreker at hun er fornøyd med at studentenes stemme ble tatt på alvor da de tok opp saken.
– Etter stor pågang fra studentene ble vi enige om at saken skulle diskuteres på nytt. Sammen med ledelsen ble vi enige om å skrinlegge prosjektet, men at planene om å på bli et miljøfyrtårn skal tas opp etter sommerferien i samråd med studentforeningen. Utfallet av saken er det beste studentene kunne håpet på, sier Toset.

NHH ikke fornøyd
Leder for Læringsmiljøutvalget, Frid Helén Hop, fikk heller ikke vite noe om forslaget før det var vedtatt.
– Vi i LMU ble informert om prøveordningen i forrige LMU-møte. Jeg og resten av studentrepresentantene var samstemte, og uttrykte at vi stilte oss negative til forsøksordningen.
Hop forteller at de diskuterte og prøvde å komme frem til alternative løsninger.
– Dessverre var dette en sak som allerede var bestemt da den kom til LMU, og vi hadde derfor ikke mulighet til å påvirke dette, sier Hop.
Hop oppfordrer ledelsen til å forhøre seg mer med studentene.
– Det jeg tror er viktig å fokusere på i fremtiden, er at saker som omhandler læringsmiljøet blir tatt opp i LMU før de blir bestemt. LMU skal fungere som et organ der slike saker blir drøftet, og det er viktig at studentenes tanker blir hørt i saker som påvirker studentene, sier Hop.
Videre forteller Hop at hun er glad ledelsen forstod hvor mye dette betydde for studentene.
– Da ledelsen forstod hvilket engasjement denne saken skapte blant studentene, valgte de å ikke gjennomføre prøveordningen etter samtale med KS. Jeg er glad for at dialogen mellom studentene og ledelsen til slutt ble så god som den ble og at dette ble løsningen, sier Hop.
NHH-ledelsen sier seg enig i kritikken fra studentene.
– Vi er ikke fornøyd med prosessen slik den ble, sier kommunikasjonssjef ved NHH, Kristin Risvand Mo.

Vil teste andre alternativer
Ettersom nattstenging av lesesalene ikke får se dagens lys må NHH vurdere andre tiltak.
– Vi kommer til å se nærmere på hvordan vi kan redusere strømforbruket ved NHH. Som offentlig institusjon har vi en plikt til å  forvalte inntektene våre på en effektiv og god måte. Det kan det bli aktuelt å teste ut ulike alternativer, som å redusere energiforbruket i forbindelse med ferier, i deler av bygget eller deler av døgnet. I så fall skal det gjøres så skånsomt som mulig, slik at studenter og ansatte sikres gode arbeidsforhold. Vi kommer til å ha en tett dialog med studentene, slik at vi finner de beste løsningene for NHH, sier Mo.
Hvilke andre tiltak vurderer dere?
– Det er for tidlig å si noe konkret om det nå. Miljøfyrtårnprosjektet skal bidra til at vi forbedrer oss på flere områder, ikke bare når det gjelder energiforbruk. Vi ønsker å jobbe systematisk med miljøtiltak slik at vi reduserer den totale miljøbelastningen ved NHH. Det er bra for miljøet, men kan også frigjøre midler til andre prosjekter som vil komme studentene til gode, sier Mo.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram