Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studenter tatt for juks på NHH


5. april 2016
Sist oppdatert: 5. april 2016

Onsdag 30. mars informerte NHH studentene sine på Itslearning om at fem studenter var tatt for juks på eksamen.

I meldingen «note to students at NHH» på forsiden på Itslearning blir det forklart at klagenemda på NHH har vurdert fem saker knyttet til juks på eksamen og i alle fem sakene ble det konkludert med at studenten hadde jukset. Straffen ble utestengning fra NHH i to semestre, og man mister i tillegg retten til å ta eksamen ved andre universiteter og høyskoler i samme tidsperiode.

NHH er sparsomme på hvilken informasjon de vil gir siden det er strenge personvernhensyn knyttet til slike saker, men kommunikasjonssjef på NHH Kristin Risvand Mo har svart på noen spørsmål over epost. De mangler tallene fra tidligere år, men i 2014 ble 6 studenter tatt for juks, mens det i 2015 var det 7 studenter som ble tatt for jukset. Det har blitt avslørt juks på både hjemmeoppgaver og skoleeksamen. Mo er imidlertid klar over at det kan være store mørketall.

- Det er naivt å tro at det ikke foregår juks, derfor er vi veldig oppmerksomme på det. Gjennomføring av flere digitale eksamener er ett viktig grep for å redusere muligheten for gjenbruk og plagiat.

I posten som ble delt på Itslearning ble det uttrykt at det var studentene som selv er ansvarlige for å sette seg inn i reglene knyttet til juks på eksamen. Mo vil imidlertid ikke kommentere om dette har vært ett tema i sakene som nå har vært vurdert i klagenemda. Eksternansvarlig i Kjernestyret Ingvild Kvinnsland, som er medlem av klagenemda, tror studentene er klar over reglene som gjelder.

- Jeg tror de aller fleste har lest eksamensreglementet minst én gang, og som studenter står vi også selv ansvarlige for å gjøre oss kjent med disse reglene. Brytes de av en student uten at studenten på forhånd har gjort seg kjent med reglementet må studenten selv ta ansvar for dette.

Ny teknologi gir nye utfordringer

Med fremveksten av ny teknologi og digitale hjelpemidler som for eksempel smartklokker vil man møte nye utfordringer knyttet til å avsløre juks.

- Utviklingen går raskt, og det kan være utfordrende å få med seg det aller siste. Vi er opptatt av å holde oss oppdatert, og å sikre god informasjon til studentene om regelverket.  Det er verdt å merke seg at alle teknologiske verktøy som kan brukes til juks er dekket av regelverket, selv om de ikke er spesifikt nevnt.

Ønsker å forebygge

Mo forklarer at meldingen på Itslearning ble publisert for å informere studentene om vedtaket, gjøre oppmerksom på regelverket og bidra til å forebygge nye juksesaker. Kvinnsland var ikke til stede på møtet hvor avgjørelsen om å publisere ble tatt, men sier at klagenemda har et ønske om at vedtakene de gjør skal bli mer åpne for studentene.

- NHH har sett at det er studenter som jukser og ønsker å sende et signal om at juks blir slått hardt ned på. Personene det angår har blitt anonymisert fordi dette er unntatt offentlighet, men jeg mener det er riktig å offentliggjøre antallet.

Vegard Bækkedal, leder av kjernestyret på NHH er opptatt av de litt mer moralske aspektet

- Juks fører til en urettferdig situasjon og skader både de som jukser og de som ikke jukser.

English summary:

The Appeals Committee at NHH has recently considered five cases regarding cheating. All of the five students had were convicted of cheated. The punishment was annulation of the exam. The students were also excluded from NHH for two semesters.

NHH’s communication director explains this disclosure by the wish to prevent future
attempts of cheating.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram