Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studentlønn til noen få


6. november 2017
Sist oppdatert: 7. november 2017

Bergens studentmedier har til sammen over én million i lønnskostnader. I Trondheim klarer de seg helt uten lønn.

8. november skal Velferdstinget Vest (VT) fordele en gitt andel av semesteravgiften. Potten er på over fem millioner, og en stor del av denne vil gå til lønnede verv – hvor mye bestemmes 18. november.

Studvest søker om 818.360 kroner fra Velferdstinget. Deres budsjetterte lønnskostnader er på 653.890 kroner, inklusive arbeidsgiveravgift på 83 890 kroner.

– Vi har søkt om lønn fordi vi ønsker fire redaktører som kan lage avis på heltid, sier Martin Sorge Folkvord, ansvarlig redaktør i Studvest.

– Dere skriver i deres søknad at honorerte verv gir dere mulighet til å jobbe også i eksamensperioden. Men er det ikke greit at også folk som jobber i studentmediene fokuserer på eksamen?

– Selvsagt skal en student som jobber i studentmediene fokusere på eksamen! Men hvis vi ikke har noen med lønn som faktisk kan fortsette å jobbe når studentene går inn i eksamensbobla, så har vi ikke lenger en kritisk avis som tar opp kritikkverdige forhold i eksamensperioden, sier Folkvord.

– Det ville vært et kjempeproblem, for hele semesteret til en student avgjøres i eksamensperioden, og det er utrolig viktig at noen sørger for at det avdekkes om noe skjer på uryddig vis, legger han til.

Som eksempel trekker han frem Studvest-saken om eksamensjuks på NHH våren 2016.

– Der var det utstrakt juks som ble annullert etter at Studvest skrev om det. Hadde vi bare hatt frivillige, ville de sittet på lesesalen heller enn å jobbe med den saken.

Screen Shot 2017-11-06 at 11.44.34
FOR LØNN: Martin Sorge Folkvord, ansvarlig redaktør i Studvest. (foto: Adrian Brudvik / Studvest)

Ingen lønn i Trondheim

I Trondheim har man studentavisen Under Dusken. Deres redaktør, Marie Lytomt Norum, mener lønn ikke er nødvendig for dem.

– Vi er en frivillig studentorganisasjon. Det er ikke noe mål for oss å få lønn, sier Norum.

For at de ansatte skal få jobbe med eksamen, tar avisen fri på slutten av semesteret. Norum tror ikke lønn ville forbedret produktet deres.

– Vi er en gjeng med engasjerte journalister som ønsker å skrive og utvikle oss, i tillegg til at vi har et godt sosialt miljø. Jeg tror at disse faktorene er like viktige for et å skape et innholdsrikt og kreativt produkt, sier hun.

Norum forteller at avisen ikke sliter med rekrutteringen.

– Det er populært å være med i Under Dusken, og vi har mange nye søkere hvert semester. Det er mer ansvar å være redaktør, men det er ofte flere søkere der også.

Under Dusken er en del av paraplyorganisasjonen Studentmediene i Trondheim, som også omfatter Radio Revolt og Student-TV. Ingen av disse organisasjonene har lønnede studentverv.

SriB: – Mindre velferd uten lønn

Studentradioen i Bergen (SriB) har søkt om 735.000 kroner til Velferdstinget, og har 312.178 kroner i budsjetterte lønnskostnader. Ansvarlig redaktør i SriB, Mikkel Kvenås, ønsker ikke å si noe mer om denne saken, utover det han sa til K7 Bulletin tidligere i år.

Da mente han at hvis han var avhengig av å jobbe eller studere for å få stipend ved siden av jobben som ansvarlig redaktør, tror han ikke at han ville kunne utført jobben på en tilfredsstillende måte.

– Dersom målet med studentorganisasjoner er å spre velferd til studenter så er det bakstreversk å nekte lønnede stillinger. Velferden blir dårligere av å ha ledere som ikke er fullstendig fokusert på oppgaven, la Kvenås til.

BSTV med lønn fra 2014

Bergen Student-TV (BSTV) har budsjettert med lønnskostnader på 216.790 kroner i deres søknad til Velferdstinget.

– Etter at vi innførte lønnede honorarer i 2014 er det mange flere studenter som bruker BSTV. Vi ser at det gjør organisasjonen mye bedre, sier Stian Amundsen Grundstad, styreleder i BSTV.

Grundstad ser ikke for seg at de kunne kuttet i de lønnede honorarene uten at dette ville påvirket driften deres kraftig.

– Da ville vi måtte gå ned på antall medlemmer. I dag bruker vi mye på tid på opplæring av nye medlemmer. Uten lønn ville det vært vanskelig å holde på disse.

Grundstad forteller at det totale budsjettet ikke har økt siden de innførte lønnede verv.

– Vi har kuttet på reiseutgifter, sosiale utgifter og teknisk utstyr.

Styrelederen understreker at BSTV ønsker en så liten grad av lønnede verv som mulig.

– For oss holder det med et lønnet heltidsverv. Vi registrerer at andre organisasjoner opererer med flere lønnede verv enn oss, sier Grundstad.

Eksternansvarlig i NHHS er mot lønn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
MOT LØNN: Karoline Kongshaug, eksternansvarlig i Kjernestyret, NHHS (foto: Mari Larsen Sæther)

Karoline Kongshaug, eksternansvarlig i NHHS, sier det ikke er greit at studentmediene tar ut lønn.

– Og det mener jeg på et pragmatisk grunnlag. Jeg tror vi får mer igjen for hver krone om det går direkte til studentaktivitet, sier Kongshaug.

– Studvest sier at lønn gir dem mulighet til å jobbe eksamensperioden, en tidsperiode hvor andre aviser reduserer aktiviteten. Er ikke det et godt argument for lønn?

– Man vet hvilket ansvar man tar på seg når man går inn i en redaktørstilling. Da kan man fint ta høyde for det i begynnelsen av semesteret, og også ha tid til å skrive avis mellom slagene på slutten av semesteret. Er man nok frivillige blir det heller ikke alt for mye på hver. I tillegg er det en uvurderlig erfaring å ta med seg inn i videre karriere, sier Kongshaug.

– Studentmediene sier de trenger lønn for å opprettholde dagens driftsnivå. Hvis de reduserer driftsnivået og samtidig slutter med lønn, kan man øke velferden i studentbergen da?

– Ja, man må se på nettoeffekten. Dessuten er det flere frivillige aviser i Bergen, som i dag konkurrerer på budsjettmessig skjeve vilkår, og som kan tette eventuelle tomrom. I tillegg er det ikke sikkert at studentmediene driver bedre med lønn. Lønn til kun noen få i organisasjonen kan virke negativt på dynamikken og den øvrige frivilligheten.

Prinsipielt mot lønn

Stoff er en av studentmediene i Bergen som ikke mottar lønn. Det holder de fast ved.

– Vi har som prinsipp at ingen verv skal lønnes av semesteravgiften, fordi vi har en tanke om at vi kan gjøre en god jobb uten lønn, sier Ingrid Marie Vikhammer Sandvik, ansvarlig redaktør i Stoff.

– Blir det urettferdig konkurranse når noen av studentmediene mottar lønn, og andre ikke?

– Når det kommer til konkurranse, mener jeg det er bra vi har forskjellige studentmedier, og at ingen har monopol. Vi må ta vare på de studentmediene som finnes.

Sandvik sier det er greit at det er visse verv som kan ta seg betalt, fordi de er såpass tidkrevende. Samtidig presiserer hun at det at er veldig få verv som kan ta seg betalt. Hvem som bør få lønn eller ikke, overlater hun derimot til de som har ansvaret for det.

– Vi får sette vår lit til de som fordeler pengene, og at de vet hva de gjør.

web

K7 Bulletin mottar selv støtte fra Velferdstinget Vest, men har lovfestet å ikke gi lønn til noen av sine medlemmer.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram