Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

SUN og it.gruppen inngår partnerskap: Ny masteremne-nettside er her

Siden våren 2021 har Studentutvalget og it.gruppen samarbeidet om utviklingen av en nettside med oversikt over de ulike valgfagene på master. Emnekompasset.nhhs.no skal barnet hete. 

Nora Therese Sageidet og Sondre Eide har ledet samarbeidet mellom Studentutvalget og it.gruppen. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)
18. august 2022
Sist oppdatert: 18. august 2022

– I dag er emnevalg på masternivå i stor grad styrt av venners anbefalinger, rykter og karakterfordeling, istedenfor hva som passer en best, sier Nora Therese Sageidet, tidligere masterstudent og Masteransvarlig ved NHH. 

Da hun skulle stille til valg som Masteransvarlig var en av kjernesakene hennes å bedre oversikten over valgemner på master. 

– Det er et hav av emner å velge i, som det kan være vanskelig å navigere i. Hovedproblemet er at det for lite informasjon tilgjengelig til å få en forståelse av hvorvidt emnets innhold og struktur samsvarer med interesser og hvordan man liker å jobbe, forteller hun. 

Da Nora ble innsatt som Masteransvarlig i 2020, begynte ideutviklingen i Studentutvalget (SUN). Det ble videre til en idé om en nettside. Dermed ble it.gruppen, med Sondre Birkeland Eide i bresjen, engasjert i prosjektet våren 2021. 

Kan anmelde emner

nettsiden vil det være mulig å skrive anonyme anmeldelser av emner. De vil være tilgjengelig for lesing.

Et lite knippe av emnene som vil kunne anmeldes. Foto: Utklipp fra Emnekompasset.no

En anmeldelse vil bestå av ulike parametere. 

– Parameterne er om emnene er kvalitativt eller kvantitativt, om det er diskusjonsbasert eller enveiskommunikasjon fra foreleser, selvstudium eller forelesningsbasert, om det er mye pensumlesing eller oppgaveløsing, og om det er digital eller fysisk undervisning, forteller Sageidet. 

Anmeldelser kan skrives etter eksamener og semesterslutt. Dermed vil opplevelser av eksamensform inkluderes, som er til forskjell fra kursevalueringer. 

«Dårlig snakk» vil ikke publiseres

En anmeldelse kan bestå av parametere - og en fritekst. Friteksten vil bli revidert av ansvarlige i SUN for å sikre at det som skrives er saklig og informativt. Det vil ikke være mulig å kommentere direkte på foreleser. 

– Revideringen vil fungere som et filter for kommentarene, innholdet i dem vil ikke redigeres. Kommentarer med «dårlig snakk» vil ikke publiseres, forklarer Eide.

Direkte kommentarer om foreleser og "dårlig snakk" vil ikke publiseres på nettsiden. Foto: Utklipp fra Emnekompasset.no.

Sageidet og Eide trekker frem at nettsiden har som hensikt å være et alternativ til «Jodel-diskusjon» om emnene. 

– Et viktig poeng er at den uformelle diskusjonen rundt hvilke emner en bør velge, uansett vil foregå. Vi mener imidlertid at nettsiden vil kunne være en god og troverdig informasjonskilde, sier Eide. 

NHH-forelesere får tilgang til nettsiden

Forelesere vil kunne lese anmeldelser og oppdatere informasjonen om emnene deres. 

– Vi håper at forelesere vil benytte seg av nettsiden til å «ta tempen» på hvordan studentene opplever emnene deres, sier Sageidet.

NHH har hatt mulighet til å involvere seg i utformingen av nettsiden. 

– Det er imidlertid viktig å påpeke at denne nettsiden først og fremst er laget til og for studentene – ikke foreleserne og emneansvarlige, legger hun til.

– Vi har vært transparent i denne prosessen, og møtt NHH sine ønsker. Men eventuelle endringer har ikke gått på bekostning av studentenes interesse, sier Eide. 

– Studentutvalget har fra start av vært åpen om utviklingen av denne nettsiden samt informert relevante personer ved ledelsen ved NHH, forteller Sageidet. 

Sageidet forteller at de har hatt kontakt med ledelsen på NHH. Hun understreker imidlertid at Emnekompasset er laget for studentene.  Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Ingen «rating»-nettside

I utformingen av nettsiden har de måttet bli bevisst visse ting. Blant annet faren for at emner med dårlige anmeldelser ikke blir gjenvalgt, dersom individuelle forskjeller ikke tas hensyn til, kun scoren.  

Derfor innførte de parametere hvor det ikke er objektivt bedre å være på den ene enden av skalaen enn den andre. De vil unngå at det blir en «rating»-nettside.

– Vi var bekymret for at nettsiden kunne bli misbrukt, men ikke nå lengre. Vi har troen på at vi har utformet nettsiden slik at anmeldelsene bygger på saklige parametere, forteller Eide.

Det er mulig at bachelorfag også kan innlemmes i nettsiden. 

– Hvis nettsiden får god utspredelse, er det ingenting som stopper oss i å utvide den slik at også bacheloremner inkluderes, sier Eide. 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram