Godt forslag om å avskaffe alderspoeng

Ordningen med alderspoeng for opptak i høyere utdanning er en snål ordning. Under helgens landsmøte [...]