Hvorfor tar stadig flere høyere utdanning?

Tall fra SSB viser at andelen nordmenn med høyere utdanning har økt fra 29,7 prosent [...]