De fleste har A- eller B-snitt på NHH

Karakterstatistikk K7 Bulletin har fått innsyn i viser at mer enn 8 av 10 masterstudenter [...]