Reisebrev: på utveksling under pandemi

De fleste har reist hjem. Men CEMS-student Aarcha Zenya trosser Korona og fortsetter sitt utvekslingsopphold [...]