Over 4400 i studentboligkø

Tall fra samskipnadene som kom på tirsdag viser at 4431 studenter står i kø for [...]