Ønsker mer debatt i NHHS-valg

– Det kunne vært interessant å ha en debatt slik at vi hadde fått utfordret [...]