Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil gi deg penger for å melde flytting


2. mars 2018
Sist oppdatert: 13. mars 2018

I en resolusjon til Velferdstinget foreslår eksternansvarlig i KS at alle studenter som melder flytting til bergen bør få en velkomstpakke.

For å gi et incentiv til studentene for å melde flytting til Bergen, foreslår Kristoffer Bakke i sin resolusjon at studentene bør gis en velkomstpakke. Velkomstpakken er inspirert av Ås kommunes nye ordning for tilflyttede studenter som starter i Mai 2018. Da vil studenter som melder flytting til Ås få et engangstilskudd på 4000 kroner og et gavekort på 1000 kroner til kino eller kulturtilbud.

– Å innføre velkomstpakker for studenter som melder flytting kan være et godt virkemiddel for å oppmuntre flere studenter til å melde flytting. Det har blant annet Ås kommune gjort, skriver Bakke i sin resolusjon.

– Dessverre velger mange studenter å forbli folkeregistrert i den kommunen de kommer fra. Dette gjør at de ikke har stemmerett i kommunen man bor i, og at studentene mangler representasjon i de folkevalgte organene. Det bør derfor være et mål for Velferdstinget å sørge for at flere studenter melder flytting i folkeregisteret, skriver han videre.

Lønnsomt for kommunen og studentene
I Bakkes resolusjon legger han vekt på de økonomiske og politiske gevinstene kommunen får ved at studenter i Bergen melder flytting i folkeregisteret. Han forteller imidlertid at en løsning med velkomstpakke uansett gir gevinst for begge parter.

– Dersom ein ser bort frå fordelen med å kunne stemme ved lokalvalet, er det uansett ganske hyggeleg for ein student å få eksempelvis 5000 kroner i gave frå kommunen, skriver Bakke til K7 Bulletin.

Byrådsleder for Bergen kommune, Harald Schjelderup, skriver til K7 Bulletin at de tar Bakkes forslag til etterretning. Schjelderup skriver at de til nå kun har fokusert på studenter som allerede har valgt å bosette seg i bergen etter endte studier

– Til nå har Bergen kommune fokusert på å få studenter som blir boende etter endte studier til å melde flytting. Vi tar imidlertid alle gode forslag med oss i arbeidet, og skal se nærmere på resolusjonen.

Harald Schjelderup, Foto: Vidar Langeland
Harald Schjelderup, Foto: Vidar Langeland

– Interessant forslag
Schjelderups politiske rådgiver,  Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø, forteller at temaet har blitt tatt opp og har blitt satt på agendaen. Byrådsleder Shjelderup bekrefter overfor K7 Bulletin at dette er noe de ønsker å se på videre

Vi vil se på forslaget fra Ås i forbindelse med rullering av kommunens studentmelding. Foreløpig er det for tidlig å si om vi vil innføre studentgaver, men det er et interessant forslag, skriver Schjelderup

Schjelderup legger til at han ikke er bekjent med om dette er tatt opp før, og forteller at han ikke har hatt noe lignende i Bergen de siste årene. Engø forteller også at byrådet og byrådslederen jevnlig har møter med studenten.

Har blitt prøvd før
I en mail til K7 Bulletin forteller Kristoffer Bakke at dette ikke er første gangen forslaget har blitt tatt opp, og at han håper på et bedre resultat denne gangen.

– Dette er eit forslag som har blitt jobba litt med tidlegare, men som har stagnert. Målet er derfor å blåse liv i debatten igjen, og vi ønsker å få vedtatt dette forslaget i Velferdstinget på laurdag. Vidare vil vi få dette inn i arbeidsprogrammet til styret i Velferdstinget, slik at vi forhåpentlegvis får det innført i løpet av 2018, skriver Bakke

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram