Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil gjøre NHHS engelskspråklig

Leder i Represetantskapet, Sverre Skjauff, tror NHHS vil bli mer og mer internasjonalisert i årene som kommer og ønsker NHHS-dokumenter kun på engelsk. Foto: Celine Richardson, Foto NHHS.
Leder i Represetantskapet, Sverre Skjauff, tror NHHS vil bli mer og mer internasjonalisert i årene som kommer og ønsker NHHS-dokumenter kun på engelsk. Foto: Celine Richardson, Foto NHHS.
25. mars 2019
Sist oppdatert: 25. mars 2019

Språk skal ikke være en barriere for inkludering i NHHS. Likevel er de færreste lover og instrukser i studentforeningen tilgjengelig på engelsk.

På årets første foreningsmøte i NHHS gikk debatten om internasjonalisering i studentforeningen. Representantskapet (RS) ved leder Sverre Skjauff la frem forslag til egen lov kun på engelsk. Kjernestyret strittet imot, blant annet fordi loven ikke var tilgjengelig på norsk.

– Bakgrunnen er at vi har en langsiktig strategi, som iverksettes av Kjernestyret, der det står at språk skal ikke være en barriere i NHHS, sier Skjauff.

Alt på engelsk i lange løp

RS-lederen forteller at det ligger et ønske bak om at alt av lover og instrukser kun skal være på engelsk.

– Har du et dokument som er tilgjengelig på både engelsk og norsk, ender man opp med å bare oppdatere den norske versjonen.

– Utviklingen fremover er at vi bare blir mer og mer internasjonale. I det lange løp vil nok alt skriftlig foregå på engelsk, legger Skjauff til.

Kjernestyret: vil ha lover på norsk og engelsk

Kjernestyret stemte imot forslaget til Representantskapet på det første foreningsmøtet.

– Vi mener at lover og instrukser som alle forholder seg til må være tilgjengelig på et språk folk forstår, sier Kasper Lie Asdal, leder i Kjernestyret.

Han mener det er en fare at folk ikke aktivt forholder seg til lovdokumenter hvis de kun er tilgjengelig på engelsk.

– Lover og instrukser i NHHS preges av tungt akademisk språk og det er viktig at folk fremdeles aktivt kan forholde seg til dem.

KS-leder Kasper Lie Asdal vil ha NHHS-dokumenter på norsk. Foto: Kristian Sweeney, Foto NHHS.

Lie Asdal understreker at det er viktig at Kjernestyret og Representantskapet er konsekvente på at både norske og engelsk dokumenter skal oppdateres.

Debatten om språk i NHHS vil tas opp på årets andre Foreningsmøte 27. mars.

IC: ikke nok med engelske lover

Saurabh Kumar er leder av International Committee i NHHS, som tar hånd om velferden til utvekslingstudentene på skolen. Han tror ikke at å oversette lover og instrukser til norsk er tilstrekkelig for å hindre at språk er en barriere i NHHS.

– Hvis NHH er den beste handelshøyskolen i Norge burde de gjøre mer. Å endre språk i lover og instrukser kommer ikke til å hjelpe.

Han mener NHHS har en vei å gå før de internasjonale studentene er fullstendig integrert studentforeningen.

– Folk føler seg inkludert under fadderuken, men problemene starter etter det.

– De kjenner ikke til arrangementer som skjer på NHH og i studentforeningen, sier Kumar.

Arrangementer for inkludering

Kumar mener det trengs egne arrangementer med mål om å integrere og koble sammen norske og internasjonale studenter.

– Å invitere internasjonale til norske arrangementer vil ikke hjelpe. Det bør finnes egne arrangementer for inkludering.

Kumar peker på Women’s Finance Day (WFD) som ble holdt på NHH, som et eksempel på et arrangement som kunne vært åpent for ikke-norske studenter også.

KS-leder Kasper Lie Asdal peker på at WFD var et ekstremt suksessfullt arrangement. Når man skal bygge på suksessen til neste år mener han det kan det være lurt å gjøre tiltak for at arrangementet også kan frontes mer mot internasjonale studenter.

Lie Asdal ønsker å inkludere de internasjonale studentene i flere av de store NHHS-arrangementene. Han viser også til 17. mai-frokosten på NHH som et arrangement der internasjonale studenter er velkomne til å delta i dag.

Les også:

Oljefonddirektøren med klare budskap til NHH-studenter og næringslivet

– Det føles som 17. mai og julaften samtidig

– Mitt råd til studenter: Gjør det motsatte av hva mange globale politikere gjør

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram