Hvordan lykkes i kinesisk næringsliv

– Jeg ser flere av de samme utfordringene for nordmenn i Kina som i andre [...]