Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

De unge antikapitalistene

Det er en voksende bevegelse som vil dagens kapitalisme til livs. Rød Ungdom vil lede samfunnet i en ny retning, der planøkonomi praktiseres, seks timers arbeidsdag er standard og konkurranse forbys. Unge Høyre kaller planene et luftslott.

Eirik Furuberg og Oliver Heimvik Malmström fra Rød Ungdom. Foto: (Rina Yaguchi/Foto NHHS)
15. oktober 2023
Sist oppdatert: 15. oktober 2023

«Eat the rich» har blitt et uttrykk som florerer over Twitter og Tiktok. Omtrent åtte av ti unge Briter legger skylden på kapitalismen for boligkrisen. Rødt, som før solbrille-skandalen hadde 7,2% i oppslutning, uttrykker i partiprogrammet sitt at «den kapitalistiske økonomien er grunnleggende urettferdig,» og at «vi reduseres til små brikker i et system som handler om å gjøre eierne rikere.» 

Hvem er de antikapitalistiske og hva ønsker de?

Vi møter to unge menn fra Rød Ungdom på Amalies hage i Bergen sentrum. Oliver Heimvik Malmström er leder i Bergen Rød Ungdom og Eirik Furuberg er økonomiansvarlig i Vestland Rød Ungdom. Vi hilser, setter oss ned og kommer raskt inn på sak. 

Hvorfor ønsker dere å kvitte dere med kapitalismen?

– Kapitalismen er et veldig undertrykkende system som setter penger og profitt og evig vekst foran mennesker og miljøet, sier Malmström og fortsetter:

– Det er evigvarende krig på kontinenter, det er fattigdom som man knapt kan forestille seg, man har problemer som egentlig er ganske lett å løse. Man har medisiner og teknologien til å løse problemer, men likevel så lider folk ufattelige skjebner. 

Fellesskapet skal forvalte ressurser

Malmström mener dette skyldes det internasjonale systemet kapitalismen. Furuberg bekrefter og forklarer at kapitalismen er et fundamentalt urettferdig system og skaper et samfunn som ikke kan overleve i fremtiden.  

– I det kapitalistiske systemet så jobber man kun for profitten og for å få inn penger i bedriften. Det betyr at noen må vinne og noen må tape. Derfor ender man opp med å ha fattige mennesker som ikke får tilbake verdien av arbeidet de utfører, samtidig som andre får mer enn verdien av arbeidet de utfører. 

Hvilken økonomisk politikk ville Rød Ungdom innført dersom de satt i regjering? 

– Det er ulike meninger innad Rød Ungdom, men vi ønsker jo en sosialistisk politikk der man har kooperativer som står for forvaltning av verdiskapningen og produksjonen i samfunnet, svarer Malmström

Hva mener du med kooperativer?

– Når vi har kooperativer betyr det at vi lever i et fellesskap og forvalter ressurser på den måten - En slags primitiv planøkonomi. Man har jo mange inspirasjoner å se til.

Eirik Furuberg og Oliver Heimvik Malmström fra Rød Ungdom. Foto: (Rina Yaguchi/Foto NHHS)

Malmström trekker frem Zapatista Mexico som inspirasjonskilde. Zapatista Mexico, en politisk og militant gruppe, brøt seg ut seg ut fra Mexicos regime på 90-tallet og driver landbruk og kooperativer i et Anarkokommunistisk system

Malmström har selv tatt lærdom fra en sentral planlagt økonomi, med inspirasjon fra Chile. Han hevder at Chile brukte datasystemer på 70-tallet til å finne ut av hvordan skulle møte behov og etterspørselen, akkurat som de største bedriftene Amazon og Walmart bruker planlegging som strategi for å møte etterspørselen. 

Dere ønsker at staten skal planlegge hvor mye som skal produseres fem år frem i tid? 

– Ja, det skal beregnes av datasystemer. Dersom det oppstår pandemier eller lignende kriser skal datasystemene omjustere og kalkulere hva det nye behovet blir.

Ingen konkurranse

Ser dere en økning blant unge i dag som ønsker å kvitte seg med kapitalismen? 

– Jeg tror vi ser flere og flere som blir lei av systemet og som har lyst på en endring, sier Furuberg og forklarer videre, vi har en sentrumsregjering som gjør veldig lite, som ikke takler de store problemene vi står ovenfor. Jeg tror det er mange som er lei av systemet, men at de ikke har kommet fram til at kapitalismen er problemet. 

Malmström peker mot antikapitalister i USA. Han hevder at flere og flere unge amerikanere er kritiske mot kapitalismen og identifiserer seg som sosialister. Det poengteres at unge ikke kommer seg inn på hverken boligmarkedet eller universitetet, og at folk generelt sett har dårligere råd. Han viser også til det globale sør der det er en antikolonialistisk bevegelse som har potensial for å bli mer rød og mer sosialistisk. 

– Vi har vært i en periode hvor de sosialistiske bevegelsene har dødd litt ut, men det ser ut til at de er på vei opp igjen. Det er veldig lovende, og jeg håper det kan bidra til et positivt skifte i hele verden. 

Hvordan ser en perfekt norsk økonomi ut for Rød Ungdom? 

– Økonomien skal være på arbeidsfolkets premisser og verdiskapningen skal være etter våre behov, ikke etter et mål om evig vekst. Vi ønsker ikke konkurranse, for det fører til monopolistiske tilstander, sier Malmström

Furuberg forklarer hvor godt det kan gå dersom man går vekk fra konkurransestyrte kapitalistiske markedet. 

– Vinmonopolet er det aksjeselskapet folk har mest tillit til og som folk er mest fornøyd med.

Kan det være risikofylt å plassere all økonomisk virksomhet under staten?

– Vi har lyst til at arbeiderne skal eie virksomhetene, og at systemet skal være nedenfra og opp, svarer Furuberg. 

– Vi ønsker at politikken skal utformes hos arbeiderne og at politikken går til et høyere organ, som til slutt kommer til nasjonalforsamlingen. Politikken skal bli en hverdagslig affære og demokratiet skal ligge nærmere folket, fortsetter han, og eksemplifiserer.

– Ta en baker som eksempel. Bakeren kan se på hvor mange brød som ble solgt forrige måned, og vil deretter produsere like mange brød denne måneden, svarer Furuberg. 

God en gang i tiden

Ungdomspartiet ønsker seks timers arbeidsdag, og at man ikke skal tvinges til å jobbe mer enn det. 

– Etter min mening bør vi ha et prøveprosjekt med fire dagers arbeidsuke. Det vil kunne få ned sykefraværet, øke tilliten til samfunnet og styrke trivsel. Gir man folk mer fritid, så vil det bidra til innovasjon og kreativitet. Det vil også få flere folk i jobb, sier Malmström. 

Han innrømmer at kapitalismen har vært god en gang i tiden. 

– Den gjorde samfunnet mer effektivt og bedre for mange mennesker. Nå har vi dessverre kommet til et punkt der produksjonsmidlene har blitt så avanserte, noe som rammer arbeiderklassen. 

– Vi forguder ingenting. Vi er heller ikke prinsippfaste hatere av noe slag. Kanskje kapitalismen da, sier Malmström og flirer.

Sondre Hillestad i Unge Høyre. Foto: Hordaland Unge Høyre.

Vil gjøre systemet bedre

K7 Bulletin ville høre hva Unge Høyre mener om saken. Vi hilser på Sondre Hillestad, fylkesleder i Hordaland Unge Høyre. 

Hva tror du er grunnen til at Rød Ungdom har lyst til å kvitte seg med kapitalismen? 

– Det er helt åpenbart problemer og utfordringer med kapitalismen, og flere føler nok at kapitalismen ikke fungerer for dem. 

Hillestad forklarer at Høyre er åpne om at det klart er utfordringer og at rå kapitalisme i sin reneste form kan være urettferdig. 

– Vi som politikere har et ansvar for å finne ut av hvordan alle kan få de samme mulighetene innenfor et kapitalistisk system. I stedet for å kaste vekk systemet, må vi se på hvordan vi kan gjøre det bedre.

Hva tenker du om at Rød Ungdom er tilhengere av planøkonomi? 

– Rød Ungdoms idé om at datasystemer som skal sørge for en god planøkonomi høres ut som et luftslott. Man skal lete godt og lenge etter dataingeniører med et datasystem som kan finne nøyaktig etterspørsel etter produkter. 

Hvorfor kan ikke politikken skapes av folket i stedet for politikere i toppen?

– Jeg tror det er bra at politiske beslutninger tas av folk som representer oss, slik at politikerne for ordentlig tid til å sette seg inn i sakene som man skal behandle. Hvis folk i sitt hverdagslige liv skal ta stilling til store saker som de ikke har kunnskap om, så kan det føre til dårligere i beslutninger. 

Hillestad argumenterer mot Rødt sitt syn på antikapitalismen. Selv tror han ikke at bevegelsen er på vei opp. 

– Ser vi på skolevalgresultatet som kom forrige uke, får Høyre og Frp over 40 prosent av stemmene. Tvert imot så tror jeg det finnes en bevegelse blant unge nordmenn som synes det skal være lov å starte en bedrift og å lykkes i livet, avslutter han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram