Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Digitale eksamener – mange får ikke levert i tide

På slutten av høstsemesteret 2021 var det igjen duket for eksamensperiode.

Inger Dagestad, seksjonsleder ved eksamenskontoret på NHH. Foto: NHH
23. mars 2022
Sist oppdatert: 23. mars 2022

Som følge av covid-19 måtte flere eksamener enn vanlig gjennomføres digitalt, og det bød på utfordringer for flere studenter.

1. desember 2021 besluttet ledelsen på Norges Handelshøyskole (NHH) å gjøre skoleeksamen i MET1, BED1 og BED4 om til hjemmeeksamen. Seksjonsleder ved eksamenskontoret, Inger Dagestad, forteller at mange studenter ikke rakk å levere, og dermed ikke fikk besvarelsene sine vurdert.

– I løpet av høsten ble det levert 15 195 besvarelser i WISEflow. Seksjon for eksamen registrerte 96 saker der kandidaten av ulike grunner ikke har levert innen fristen. Dette utgjør ca 0,6 prosent av alle innleveringer. De som ikke får levert innen fristen blir registrert med «ikke møtt», skriver Dagestad i en e-post.

Hun forteller videre at seksjonen tar situasjonen på alvor.

– Seksjon for eksamen kommer til å kontakte fagutvalgene i NHHS for å høre om de har innspill på hvordan vi kan redusere andelen av studenter som ikke får levert innen fristen. Spørsmålet har også vært diskutert i Utdanningsutvalget. For førstkommende semester er det en prioritet å få ned antall studenter som ikke leverer i tide, forteller hun.

Hadde iverksatt tiltak

Imidlertid påpeker Dagestad at seksjon for eksamen har gjennomført flere tiltak for å forhindre at studenter leverer for sent. 

– Alle kandidater har fått tildelt 15 minutter administrativ tid til å levere besvarelsen sin. Seksjon for eksamen har utarbeidet informasjonsmateriell som vi sender ut til alle kandidater i begynnelsen av semesteret, forklarer Dagestad. 

Hun sier også at det er laget en video som viser innleveringsprosessen. Likevel er det en del studenter som ikke får levert innen tidsfristen, medgir hun.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram