Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Dyster optimist


14. september 2016
Sist oppdatert: 18. september 2016

Den norske økonomien sliter med lav vekst. Marianne Marthinsen presiserer at det er kritisk at skattene opprettholdes.

Tirsdag 6. september inviterte AUFs studenter i Bergen til åpent foredrag på NHH med Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen.

 – Jeg pleier å si til AUF-ere at det å holde foredrag for dere er det morsomste jeg vet. Samtidig må jeg også meddele at jeg setter stor pris på å snakke foran studenter med alle slags politiske syn, forteller Marthinsen.

Marthinsen mener problemet i dag er finanspolitikken den blå-blå regjeringen fører. Pengene brukes feil. Økte utgifter i kombinasjon med skattekutt gjør det vanskeligere å finansiere velferdsstaten på sikt. Marthinsen mener at dagens velferdsordninger ikke vil være bærekraftige hvis skattene senkes.

Hun mener problemet i dag er finanspolitikken den blå-blå regjeringen fører. Skattene er for moderate, slik at det blir vanskelig å opprettholde velferdsstaten. Marthinsen mener at dagens velferdsordninger ikke vil være bærekraftige hvis skattene senkes.

– Det er statens ansvar å legge til rette for at den norske befolkningen kommer i arbeid. En avgjørende faktor i den økonomiske situasjonen landet befinner seg i i dag er å få utnyttet det norske arbeiderpotensialet til det fulle. Da er skattekutt til de mest velstående lite treffsikkert. Mer direkte pengebruk, for eksempel ved at vei- og byggeselskaper får kontrakter er mye mer effektivt for å få folk raskt i jobb, sier Marthinsen.

Videre forteller Marthinsen at senkning av skatter samsvarer med reduksjon av norsk velferd. Staten får mindre muligheter til å skaffe arbeidsplasser. Hun viser til at mindre velferd igjen vil føre til større klasseskiller ved at det kun blir gruppene med størst betalingsevne som får tilgang til eksempelvis helsetjenestene de trenger, god utdanning og så videre. Flertallet er ikke tjent med dette, sier Marthinsen.

Raske løsninger er ikke svaret

Marthinsen mener at Norge trenger en mer langsiktig løsning for den økonomiske situasjonen.

– Jeg skal ikke stå her og si at den svekkede norske økonomien, eller oljeprisfallet, er Erna Solberg eller Siv Jensen sin feil, men situasjonen krever at vi må bygge opp økonomien på en bærekraftig måte. Det holder ikke å bare pøse på med penger fra oljefondet, og senke skattene. Denne løsningen kunne vært gunstig om vi befant oss i en korttidsnedgang. Saken er slik at vi ikke vet riktig hvor lenge nedgangen vil vare. Derfor må vi føre en politikk som også er i stand til å føre landet gjennom en lengre periode med tøffe økonomiske utsikter, forteller Marthinsen.

Marthinsen mener veien å gå er å ta vare på den norske arbeidsstyrken. Det er arbeiderne som skaper verdiene i samfunnet vårt. Hun mener det må satses på å få flere gjennom videregående og høyere utdanning, og å sørge for at disse kan få arbeid etter utdanningen. Marthinsen viser til de 70 000 under 35 år som står utenfor arbeidsstyrken, og forteller at her har vi en ressurs i form av arbeidskraft som ikke blir utnyttet. Dette er et problem som må gjøres noe med.

Selv om Marthinsen gir et dystert inntrykk av den norske økonomiske situasjonen, tror hun det likevel finnes håp.

– Jeg mener en av hovedårsakene til den norske suksesshistorien har med tilliten blant befolkningen å gjøre. Det er tilliten nordmenn har til hverandre og det norske samfunnet som gir meg et snev av optimisme. Hadde det ikke vært for troen på at hver krone du betaler i skatt faktisk kommer befolkningen til gode, ville velferdsstaten brutt sammen. Når vi har et velferdssystem som er så velfungerende er det helt avgjørende at man fortsetter å betale skatt for å holde det ved like. Skatt er ikke et mål i seg selv, men heller et verktøy for å opprettholde velferdsstaten og den gode levestandarden, avslutter Marthinsen.

AP sin plan er rotete

Siri A. Meling (Høyre), medlem av Stortingets finanskomité, har et annet syn på saken.

Meling er enig med Marthinsen i at den norske økonomien er i motvind, og trenger omstilling. Likevel er det en klar forskjell på hva slags politikk høyresiden ønsker å føre for å forbedre veksten i norsk økonomi.

– Dagens regjering ønsker å fortsette arbeidet med å gi moderate skatter. Dette vil ikke skade velferdsstaten, tvert imot. Ved å holde skattene på et lavere nivå blir det enklere å starte bedrifter og foretak, og dermed vil nye arbeidsplasser skapes, forklarer Meling.

Meling forklarer at dersom nye arbeidsplasser kan opprettes ved hjelp av mindre skattelegging, vil dette gi en «boost»-effekt til økonomien. En bedring av økonomien vil igjen føre til økt handel og derav høyere skatteinntekt, noe som gjør at velferden består.

Høyre har en klar plan for hvordan staten bør skattelegge, forklarer Meling.

– For meg virker AP sin plan for skatt rotete. De ønsker å heve skattene, men gir ingen konkrete løsninger på hvordan dette bør utføres. Vi i Høyre har en klar strategi for skatteleggingen, hvilket gjør at vi har et bedre utgangspunkt før å heve økonomien, sier Meling.

Private aktører bør støttes

Marthinsens synspunkt er at det er hovedsakelig statens ansvar å skape arbeidsplasser. Dette er ikke Meling helt enig i. Hun mener det derimot er statens ansvar å legge til rette for at private aktører kan skape sine egne arbeidsplasser.

– En siste viktig sak for Høyre er kunnskapssektoren. Som Marthinse nevner er det viktig å få flest mulig ut i jobbmarkedet. Her igjen har ikke AP noen tydelig plan for hvordan dette bør gjøres.

Vi mener at det bør satses på tilrettelegging av utdanningen for dem som kan klare å komme gjennom, men også å gi alternative veier for dem som ikke passer til utdanningssystemet. På denne måten kan man få flere inn i arbeid, både med og uten høyere utdanning, sier Meling.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram