Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ensomhet: Ekstra utfordrende under koronapandemien

Foto: Niaz Nipu, FotoNHHS
Foto: Niaz Nipu, FotoNHHS
Psykolog Øystein Sandven mener det er viktig å ha noen nære, tette relasjoner som vi er fortrolige med. Foto: Niaz Nipu, Foto NHHS
3. november 2020
Sist oppdatert: 13. februar 2023

I en koronapreget hverdag med mye tid alene på hybelen, kan det være vanskelig å skyve bort vonde tanker, og følelsen av ensomhet kan fort komme krypende. Da er det viktig å vite at du ikke er alene, og at du kan få hjelp.

Å være student under koronapandemien byr på flere utfordringer faglig, sosialt og emosjonelt. I løpet av dette høstsemesteret har flere studenter vært i karantene og isolasjon. Tilgangen til flere av samfunnets sosiale plattformer har vært begrenset, og å etablere nye relasjoner og bekjentskap ved studiestart har vært ekstra krevende. K7 Bulletin har snakket med et par ferske NHH-studenter. Én mener det har vært vanskeligere å skape et sosialt nettverk på studiet på grunn av korona.

-Jeg har heldigvis blitt kjent med noen slik at jeg kan samarbeide med dem, mens kulle gjerne hatt enda flere å samarbeide og være sosial med på fritiden.

Med færre sosiale fysiske arrangement og nedstenging av campus, har studenters arena for nærhet blitt redusert. Spesielt kan følelsen av ensomhet og mangel på fellesskap og tilhørighet ha vært spesielt sterk for førstekullister og tilflyttede studenter.

-Jeg fikk noen gode venner under fadderuken som jeg kan samarbeide med nå, men skulle ønske jeg hadde et enda større nettverk på skolen, forteller en av NHHs nye studenter.

Hva er egentlig ensomhet?

Å være ensom er ikke det samme som å være alene. Ifølge psykolog og leder for Sammen Psykisk Helse, Øystein Sandven, er ensomhet en følelsesmessig dimensjon som handler om fravær av nære relasjoner og følelsesmessig tilknytning til andre.

-Du kan være ensom blant mange, og du kan være helt alene og ikke være ensom i det hele tatt, forteller Sandven. Videre utdyper Sandven at flere skiller mellom kronisk, situasjonsbestemt og mer flyktig ensomhet.

-Kronisk ensomhet er å føle ensomhet uansett situasjon. Situasjonsbestemt og flyktig ensomhet er å kjenne på ensomhet i visse situasjoner.

For å håndtere flyktig ensomhet mener Sandven det er viktig å skaffe seg arena der en kan være i kontakt med andre ener trygg på og kan være seg selv sammen med.

-Det er viktig å skaffe seg et nettverk og jobbe med å utvikle nettverket, selv om det av og til kan være vanskelig å få til.

Ekstra utfordrende under koronapandemien

-På forkurset i matte ble jeg kjent med mange og hadde det veldig kjekt, men jeg føler ikke jeg har blitt kjent med så mange etter skolestart. Føler derfor at jeg har et lite nettverk på skolen og har få kjente fjes å snakke med. Jeg tror det skyldes nesten utelukkende korona, sier en student på NHH.

Sandven mener dagens koronasituasjon gjør at følelsen av ensomhet blir ekstra utfordret.

-De sosiale arenaene der vi får utløp for våre sosiale behov er mer begrenset nå enn de har vært tidligere.

Sandven påpeker at det i denne tiden er ekstra viktig å være bevisst på å opprettholde muligheter for kontakt i de former og på de arenaene der det er mulig, spesielt fordi våre grunnleggende behov for sosiale tilknytninger ikke er endret grunnet pandemien. Han understreker at det selvfølgelig må gjøres innenfor det som er forsvarlig med tanke på smittevern.

Gode relasjoner er viktig

Til tross for at det kan ha vært ekstra krevende å etablere nye relasjoner ved studiestart, er det ikke nødvendigvis antall bekjentskap som avgjør i hvilken grad man er ensom. Sandven forklarer at man ikke alltid trenger å ha mange relasjoner for å ikke føle seg ensom:

-De fleste av oss trenger noen nære, tette relasjoner som vi er fortrolige med.

En av førstekullistene frykter at studenter som ikke er med i noen av skolens undergrupper, interessegrupper eller idrettslag faller utenfor og føler seg ensom.

NHHS burde ta mer initiativ

En av førstekullistene frykter at studenter som ikke er med i noen av skolens undergrupper, interessegrupper eller idrettslag faller utenfor og føler seg ensom. Studenten mener derfor NHHS burde ta initiativ til sosiale arrangement digitalt.

_______________________________________________________________________

HVEM KAN MAN KONTAKTE?

Dersom du føler deg ensom eller ønsker noen å snakke med finnes det flere lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle:

TELEFONTJENESTER:

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpen hver dag)

Hjelpetelefonen: 116 123 (døgnåpen hver dag)

Snakklitt: 22 04 04 99 (åpen 15.00 – 23.00 hver dag)

CHATTETJENESTER:

«En som lytter»: Åpen 17.00 – 20.00 tirsdag og torsdag

Sidetmedord.no: Åpen 18.00 – 02.00 hver dag

Snakklitt.no: Åpen 15.00 – 23.00 hver dag

Snakkompsyken.no: Åpen 15.00 – 21.00 søndag – torsdag

Soschat.no: Åpen 18.30 – 22.30 hver dag

HELSETJENESTER:

Studenter har tilbud om gratis psykolog- eller rådgivningstime ved Sammen Psykisk Helse. Det er mulig å bestille time i grupper, alene eller over video. Info finnes på Sammen.no/helse, og time kan bestilles ved å ringe 55 96 88 44.

______________________________________________________________________

Har du lest disse sakene?

  • Et dypdykk i Bulles fortid – fra én bullist til en annen
  • Digitalisering og fremtidens studiehverdag
  • Bærekrafttips fra NHHS Green Team

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram