Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Menn i dress og kvinner i undertall

Foto: Francesco Cilia, Foto NHHS.
Foto: Francesco Cilia, Foto NHHS.
12. oktober 2020
Sist oppdatert: 13. februar 2023

Andelen kvinnelige søkere ved NHH steg til nye høyder i 2020. Prorektor Malin Arve engasjerer seg aktivt for å få flere kvinner inn i økonomifaget. Til tross for oppgangen i søkere mener hun ikke at man er i mål enda.

2020 har vært et historisk år på mange vis, også for NHHs søkertall. Ikke bare er poenggrensene historisk høye, det er også rekordmange jenter som søkte seg til bachelorprogrammet ved NHH. På tross av dette er kvinner fremdeles i undertall ved Høyskolen, noe som kan ha store konsekvenser for fremtidens arbeidsmarked.

 

Malin Arve, prorektor ved NHH, er derimot fornøyd med årets resultater. 

Målet var å nå 40 prosent kvinner, resultatet ble 41 prosent. Dette er en betydelig økning fra 2018, hvor kun 34,4 prosent av førstekullistene var jenter. 

 Jeg synes det er kjempebra at vi er oppe på 41, sier prorektoren.

Arve studerte selv økonomi og administrasjon i Frankrike, hvor omtrent ⅔ av kullet hennes bestod av kvinner. 

 Kvinner var langt fra underrepresentert. Det er litt av grunnen til at jeg, med min bakgrunn, ikke forstår hvorfor det er så få jenter som velger Handelshøyskolen, forteller hun.

Prorektoren tror grunnen til dette kan være at flere assosierer NHH og økonomi med en veldig snever del av hva det egentlig er. Blant annet henger nok den tradisjonelle forståelsen av økonomer som “menn i dress”, igjen hos mange. Dette har ført til at flere har følt seg utilpass som kvinne i det som tilsynelatende er et hav av menn ved Høyskolen.

Prorektor for utdanning Malin Arve. Foto: NHH.

 

Sterkt kritisert 

For noen år siden ble vi sterkt kritisert for å ha en dårlig kultur blant studentene, sier Arve.

NHH ble forbundet med det prorektoren kaller et «arrogante-vestkant-gutter»-rykte. I 2018 var NHH mye fremme i media som følge av leserinnlegget “Et nikkedukkehjem” som ble publisert i K7 Bulletin. Artikkelen, som hevdet at noe var “fullstendig galt med miljøet på NHH”, resulterte i at andre elever også fortalte historier om trakassering, utestenging og nedlatende kvinnesyn ved Høyskolen. 

Ledelsen har jobbet hardt for å skape et inkluderende miljø. Som student ved NHH skal man være åpen, nysgjerrig og inkluderende. Vi skal ha et godt miljø som passer for alle; vi skal ha gutter fra Vestkanten, det er ikke det, men vi skal ha ganske mye annet også, sier Arve.

 Les også: Redaktøren for «Pungshot»-saken er tilbake på NHH: – Det ble mye bråk

 

Kjempeproblematisk

Ut i fra en leserundersøkelse utført av K7 Bulletin hvor 126 elever fra alle fem kull svarte, viste det seg at 93 prosent er klar over at det er flere gutter enn jenter ved NHH. Samtidig mente kun 34 prosent at dette var et problem som må gjøres noe med.

Jeg tror det er kjempeproblematisk hvis økonomifaget generelt kun rekrutterer fra halve befolkningen. Da går vi jo glipp av halvparten av de vi trenger for at vi skal få gode økonomer og ledere.  

 

Kvinnevennlige arenaer

Å forbedre kjønnsbalansen ved skolen har vært høyt på listen over saker ledelsen har jobbet med de siste årene. Eksempelvis har man benyttet markedsføring mer rettet mot kvinner, i håp om at de skal føle seg mer velkomne. Arve mener det er viktig å skape arenaer som er kjønnsnøytrale og kvinnevennlige. Man må kommunisere på en slik måte at jenter synes det er fint å gå på skolen. 

Videre mener prorektoren at det er viktig å eksponere elevene for kvinnelige forelesere slik at man kan danne seg kvinnelige forbilder innenfor det økonomiske fagfeltet. Teorien er at man føler seg mer velkommen og komfortabel dersom man likner på dem man omringer seg med. 

Ledelsen er opptatt av å skape et miljø hvor kvinner har lyst til å bidra. Man har spesielt fokus på finanssektoren som har vært mannsdominert i lang tid; både ved høyskolen og i arbeidslivet. Her føler Arve et ansvar:

Hvis vi som Handelshøyskole ikke produserer nok kvinnelige kandidater, så er vi jo med på å skape problemet.

Les også: LEDER: Tid for å stå sammen

 

Women’s Finance Day

Et av tiltakene som er med på å øke kvinneandelen innenfor finans er Women’s Finance Day som arrangeres for tredje gang i mars 2021. Formålet er å gi kvinnelige NHH-studenter et innblikk i finansbransjen og hjelpe med å få kontakt med potensielle arbeidsgivere. Informasjonsansvarlig June Paulsen håper at det på lang sikt kan bidra med å styrke mangfoldet i finansbransjen og øke andelen kvinner i lederstillinger. 

Women’s Finance Day skal være et lavterskeltilbud for kvinner, både for å inspirere - og ikke minst informere om hva finans egentlig er. Vårt bidrag, gjennom å arrangere Women’s Finance Day er på mange måter å gjøre bildet av finans mindre skremmende, forteller Paulsen.

Hun mener mangel på informasjon og tydelige kvinnelige rollemodeller er årsaken til at det er færre kvinner enn menn som velger finans. 

Vårt inntrykk er at det finnes for lite informasjon om hvordan det er å faktisk jobbe i finans. I tillegg er det en del myter rundt yrkesretningen. Kvinner ser store summer og menn i dress, når det ligger så utrolig mye mer bak. Med det økte fokuset på kvinner som toppledere i det norske samfunnet, håper vi dette vil bedre seg, sier Paulsen.

 

Mangfold gir bredere perspektiv

Prorektoren og Paulsen er begge enige i at det er problematisk hvis man generelt bare ansetter fra halve befolkningen. 

Flere bedrifter opplever at mer mangfold bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet. Mangfold er nødvendig for å tilpasse seg nye markeder, det gir et bredere perspektiv og det øker forståelsen av kunders utfordringer og behov. 

Paulsen mener at vi er avhengige av innsats fra økonomistudenter, næringsliv og akademia for å oppnå en kjønnsbalanse. 

Vi kvinner må tørre å skille oss ut og være synlige, tørre å vise hva vi er god for. 

Selv om skolen nå har nådd målet sitt på å få over 40 prosent jenter, kommer ikke ledelsen til å slutte å markedsføre for kvinner.

Den dagen vi er over 60 prosent blir jeg veldig glad, men da må vi ha et måltall for guttene, avslutter Arve med et smil.

 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram