Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Foreningsmøtet, de døve ørers demokrati.


12. oktober 2015
Sist oppdatert: 12. oktober 2015

Etter forrige Foreningsmøte (FM) har Representantskapet diskutert hvorvidt vi synes FM fungerer som organ.

Da Profileringsutvalget talte opp antallet som var igjen etter at lydbordsaken hadde vært oppe, var det enkelt for de oppmøtte å se effekten av å samle mennesker for å stemme gjennom saken sin. Hele 65 av 156 oppmøtte valgte å forlate FM når saken ble stemt gjennom. Dette er svært leit, og kan potensielt være veldig skadelig for studentforeningen som en fungerende demokratisk organisasjon.

Hvem som helst kan komme med saker til FM, noe som er en styrke ved vårt studentdemokrati og FM som organ. Det følger likevel noen utfordringer knyttet til at hvem som helst kan melde opp saker. Dersom vi nå er inne i en bølge hvor det bare handler om å samle nok venner for å stemme gjennom en sak, og det ikke lenger handler om å ha de beste argumentene eller å ha hele studentforeningens fremtid i tankene når sakene bankes gjennom, kan dette potensielt gjøre stor skade på studentforeningen og dens fremtid.

Representantskapet og Kjernestyret er organene som sitter med mest innsikt i sakene som meldes opp til FM, og er også de organene som har fått tillit fra studentforeningen til å skulle se på saker på et helhetlig plan med langsiktig og bærekraftig fokus. Allikevel har FM valgt å gå imot anbefalingene som kommer fra Representantskapet og Kjernestyret gjentagende ganger den siste tiden.

Det finnes mange legitime grunner til å være uenig med innstillingene til Representantskapet og Kjernestyret. Det kan være at Representantskapet og Kjernestyret har et formidlingsproblem, og at vi ikke klarer å forklare bakgrunnen for innstillingene våre på en god måte. Det er også legitimt å være grunnleggende uenig med momentene som har blitt lagt til grunn for innstillingen vår.

Det som derimot ikke er en legitim grunn, er å ta over den politiske prosessen på FM ved å oversvømme lokalet med støttespillere som vender et døvt øre til argumentene som presenteres. Representantskapet er ansvarlige for å formidle standpunktet sitt og sørge for at deltagerne på FM har et godt beslutningsgrunnlag. På samme vis har de oppmøtte også et ansvar for å ta del i debatten og danne seg en mening basert på argumentene som presenteres underveis i møtet.

Hvis hva som skjer, og hva som blir vedtatt på FM skal koke ned til hvem som mobiliserer flest støttespillere, vil dette kunne svekke legitimiteten til avgjørelsene som blir tatt på FM. Studentforeningen er ikke tjent med at de viktigste avgjørelsene vi tar knyttet til studentforeningens drift, investeringer og fremtid, bestemmes av hvem av oss som kan skape mest sympati for sin sak eller få flest støttespillere til å møte opp. Det er et paradoks at det nå oppfattes som lettere å få innvilget 200 000 kroner utenom investeringsplanen på FM, enn det er å få innvilget 25 000 kroner hos Kjernestyret.

Dette er ikke en bønn om at deltagerne på FM skal stemme gjennom Representantskapet og Kjernestyrets innstillinger, tvert om- det er snarere en bønn om å ha et åpent sinn på FM, og om at dere som møter opp deltar i debatten. Så hva med en avtale? Til Foreningsmøte 4 skal vi gjøre alt vi kan for å begrunne innstillingene våre på en informativ og forståelig måte, og så møter hele Stud.NHH med et åpent sinn til debatten, uten forhåndsbestilte meninger bestemt av hva kompisen eller venninnen din synes det hadde vært kult å bruke penger på.

,

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram