Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Hvor står det norske boligmarkedet?


Thøgersen, Buchardt og Hægeland i diskusjon. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)
27. januar 2022
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Tirsdag kveld møttes Norges Banks direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland, eiendomsinvestor og NHH-alumni Anders Buchardt og rektor ved NHH Øystein Thøgersen til et talkshow om det norske boligmarkedet. 

Først på agendaen var en kjapp gjennomgang fra Hægeland som tok for seg prisutvikling på boliger, rentebelastning, gjeldsgrad og lignende statistikker koblet opp mot boligmarkedet. Her gikk det nok tidvis litt fort i svingene for førstekullistene i salen, men det la et solid grunnlag for resten av diskusjonen. Hægeland kom også med en observasjon som nødig var en nyhet for noen i salen: Prisene på norske boliger har steget, og de har steget mye.

Etter Hægeland sitt innslag ble Thøgersen og Buchardt ledsaget opp på scenen av ordstyrerne Fride Sjøvold Skarbø og Nora Cathrine

Norges Banks direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Haagensen. Det første spørsmålet som var oppe til debatt var hvorvidt det norske boligmarkedet er inne i en boligboble. Hægeland tok ordet og kunne betrygge salen med at prisene i det norske markedet stort sett kan forklares utifra fundamentale faktorer og at modellene til Norges Bank ikke predikerer noen nærliggende boble.

Hægeland minnet derimot salen på at det i teorien ikke er noe i veien for at boligprisene kan synke uten at det er grunnet en boble.

– De fundamentale faktorene kan endre seg raskt, så det kan prisene også.

– Boligmarkedet er blitt hele Norges ulikhetsmaskin

Videre skulle det diskuteres prisutvikling på norske boliger. Samtlige tre deltagere våget å titte inn i krystallkulen, og kom frem til samme prediksjon. Vi står ovenfor en moderat prisvekst i umiddelbar fremtid. Under dette segmentet kom Buchardt med en påstand som skulle sette tonen for videre debatt.

– Boligmarkedet er blitt hele Norges ulikhetsmaskin.

Buchardt stilte seg uforstående til det han oppfattet som manglende vilje fra norske etater og politikere til å ta fatt i de stadige økende prisene. Han viste oss senere et boligprosjekt han har utviklet på Nordstrand i Oslo hvor snittprisen på en bolig er på 10 millioner kroner. Dette er noe han omtalte som «sinnssykt».

Verken Thøgersen eller Hægeland kan sies å ha stilt seg i opposisjon mot Buchardt sin påstand, men Hægeland påpekte at vi ikke har sett noen nedgang i førstegangskjøpere på det norske boligmarkedet de siste årene. Hægeland mistenkte dog at det er blitt vanligere med økonomisk hjelp fra foreldre for førstegangskjøpere, selv om han ikke hadde noen håndfaste tall som kunne bekrefte denne mistanken.

– Vi må til markedet

Ordstyrerne spurte Thøgersen om hva han mente vi kunne gjøre med det at mange sykepleiere oppfatter det som en umulig oppgave å komme seg inn på boligmarkedet. De refererte til den såkalte «sykepleierindeksen».

Paneldeltakerne sammen med ordstyrerne. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Thøgersen var forsiktig med å uttale seg om sykepleiere spesifikt, og dro spørsmålet over mot det mer generelle. Hans fasit var klar: Er du enslig med relativt lav inntekt er det en krevende øvelse å kjøpe sin første bolig. Han påpekte at denne effekten blir forsterket av å bo i store byer, da spesielt Oslo og omegn. En løsning på dette mente han derimot at er vanskelig å finne. Han minnet salen på at regulering har blitt prøvd tidligere, noe som endte i lange køer og boligrasjonering.

– Vi må til markedet, sa Thøgers avslutningsvis på dette spørsmålet.

– Renten blir som den blir

Resten av talkshowet skulle vise seg å omhandle sosioøkonomiske forskjeller og boligutbygging i tandem. Her fikk lytterne forskjellige synspunkter på hva som driver sosioøkonomiske forskjeller. Buchardt virket igjen genuint frustrert over det han oppfatter som en manglende vilje til å bygge ut boliger i enkelte deler av landet. Han pekte ut dette som en hovedfaktor blant økende økonomiske forskjeller i det norske folk. Han hevdet det finnes en ukultur hos etater i store deler av landet som i praksis virker som «skjulte reguleringer» på boligutvikling.

– Renten blir som den blir, sa Buchardt.

Han fulgte opp med at det eneste vi kan gjøre for å få ned prisene på boliger er å ta tak i tilbudssiden av markedet.

Thøgersen sa seg verken enig eller uenig med Buchardt sine påstander, men informerte publikum om at vi kommer godt ut når det kommer til sosioøkonomiske forskjeller på en internasjonal skala. NHH-rektoren mente også det er en bred politisk konsensus om å verne om de relativt små økonomiske forskjellene vi har i Norge. Videre pekte han på at land som kommer virkelig dårlig ut når det kommer til økonomiske forskjeller har opplevd bobler med vedvarende problemer og konjunkturnedganger.

– Dette skaper massiv ulikhet og kan dra ned generasjoner.

Avslutningsvis holdt Buchardt et foredrag om sin reise som boligutvikler etterfulgt av en diskusjon om norsk boligutvikling. Her ble det igjen klart at Buchardt mener det må bygges mer og fortere enn det som er tilfellet nå om vi skal ha ambisjoner om å senke prisnivået på norske boliger.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram