Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Internasjonalt opptak, høyere snitt og engelsk studentforening: slik er BEDS, NHHs nye bachelor.

I lang tid har ledelsen ved NHH arbeidet for å øke NHHs kompetanse innen databehandling og -analyse. Ønsket om å være ledende i Norge på akkurat dette feltet har resultert i det som er en historisk endring hos Norges ledende handelshøyskole.

Rektor Stig Tenold og Prorektor Øystein Thøgersen er svært optimistiske til den nye linjen. Foto: Halvor Grøstad/Foto NHHS.
26. oktober 2023
Sist oppdatert: 31. oktober 2023

For første gang i skolens 87 år lange historie vil det nå tilbys to bachelorgrader for nye studenter.

Det nye bachelorprogrammet vil gå under navnet Bachelor in Business, Economics and Data Science (BEDS). Første opptak vil være allerede sommeren 2024, og det er satt av 100 plasser på det nye programmet. Disse tas ut av det eksisterende bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (BØA), for å unngå at totalt antall nye bachelorstudenter ikke økes utover kapasiteten. BØA vil dermed ta opp 400 studenter neste år, mot 500 som har vært normen tidligere.

– Vi er ikke opptatt av å kopiere NTNU. Programmet er laget med utgangspunkt i det vi er gode i.

Dette sier Stig Tenold, prorektor for utdanning ved NHH. Sammen med rektor Øystein Thøgersen snakker han ut om bakgrunnen og behovet for en ny bachelor.

– Bedrifter innen eksempelvis finans og bank etterspør tyngre kompetanse innen digitalisering og teknologi. Vi ønsket noe spissere inn mot mer avansert dataanalyse og -forståelse, enn det vi har i dag. Noe som er klart mer matematisk, metodeorientert, analytisk og kvantitativt, forklarer Thøgersen.

Les også: https://k7bulletin.no/ny-teknologi-bachelor-ventes-vedtatt-om-kort-tid-ntnu-onsker-konkurransen-velkommen/

Internasjonale bachelorstudenter

I det nye programmet vil alt av undervisning foregå på engelsk. Dette er blant annet for å legge til rette for at NHH for første gang skal hente inn internasjonale studenter som skal ta hele bachelorgraden på NHH.

I første omgang er det trolig snakk om rundt 20 kandidater fra Europa, mens de resterende 80 kandidatene vil hentes gjennom ordinær norsk søknadsprosess.

– En av fordelene er at vi nå kan benytte oss av de mange utenlandske underviserne som ikke har vært brukt på bachelor tidligere. Det har vært en ressurs i høyblokka som vi nå kan benytte oss av i enda større grad, påpeker Tenold.

Kandidatene som tar det nye programmet kan gå videre til master på samme grunnlag som i BØA, og premieres med tittelen siviløkonom. Fagmessig vil det være endringer, selv om mye av det grunnleggende innen økonomi og administrasjon fortsatt vil være til stede i BEDS.

– Det vil være mer metodefag og litt mindre av SOL-fag, samfunnsøkonomi, regnskap og bedriftsøkonomi. Man kan tenke at vi kutter av en del av de fagene der, og legger på en større metodedel. I tillegg vil det være færre valgfag der, forklarer prorektoren.

– Fagene har ofte en tvist. For eksempel markedsføring, der vil det være mer datatungt og statistisk, og mer fokus på digital markedsføring, skyter rektor inn.

Øystein Thøgersen blir den første rektoren som skal styre to bachelorprogram samtidig. Foto: Halvor Grøstad/Foto NHHS.

Vil øke snittet

De to er tydelige på at innføringen av et nytt program ikke vil redusere kvaliteten på det eksisterende. Thøgersen forteller at en ny handlingsplan er innført for BØA, blant annet for å sørge for at linjen ikke taper seg mot BEDS.

– Det blir ikke det nye og det gamle: det blir det nye, og det oppjusterte og tidsriktige gamle. At BØA-handlingsplanen med sine ambisiøse fasetter kommer samtidig som det nye programmet, er veldig riktig, presiserer rektor.

– Det er ikke slik som hos Barney Stinson, der «newer is always better». Vi skal holde oss på tærne, sier Tenold med et smil om munnen.

En reduksjon på 100 plasser i BØA vil trolig påvirke snittet betydelig. De siste fem årene har snittet for opptak på førstegangsvitnemål økt fra 52,7 til 55,6, blant annet på grunn av corona-kansellerte eksamener i videregående skole. 

– Vi utdanner like mange som før. Det blir færre i den tradisjonelle BØA, og da går naturlig nok snittet opp. Sånn sett blir det mer knapphet, påpeker Tenold.

Hva snittet på BEDS blir, er vanskeligere å spå. Dette blant annet fordi skolen ikke har erfaring med rekruttering av utenlandske bachelorstudenter. Men både rektor og prorektor er trygge på at de vil klare å hente inn gode kandidater både fra Norge og utlandet til det nye programmet.

Les også: https://k7bulletin.no/nhh-vurderer-endringer-i-bachelorprogrammet-nesten-40-ar-siden-sist/

Fotball og håndball

Som ofte er vanlig når det skjer større endringer i et system, er det mange som vil være skeptiske. Flere studenter har uttrykt bekymring for at dagens BØA vil vannes ut og bli mindre anerkjent enn den nye og mer eksklusive BEDS. Hverken Thøgersen eller Tenold deler bekymringen.

– Vi er oppmerksomme på problemstillingen, og gjør vi ting feil kan vi få problemer. Men nettopp fordi det er en bekymring som er fremmet av så mange, så er vi opptatte av det, sier Thøgersen.

– Det er to distinkt forskjellige programmer, og begge skal være kjempebra. Derfor lanserer vi det nye programmet samtidig som vi trykker på maks med handlingsplan for det gamle, understreker han.

– BØA er så god som den er, og vi skal gjøre det bedre. Vi lager ikke et NHH 1 og et NHH 2 i fotball. Vi har hatt NHHI Fotball, og nå begynner vi med NHHI Håndball, supplerer Tenold.

Hvis dere skulle søkt NHH i dag, hvilken bachelor ville dere valgt?

– Øystein ville definitivt valgt den nye, mens jeg setter pris på bredden og valgfriheten som ligger i BØA, sier Tenold.

Engelske kor 

Også i studentforeningen er det flere som har uttrykt bekymring for en mulig forskjellsbehandling av kandidater basert på programmene. Her påpekes viktigheten av å inkludere de nye fra første dag. 

– De som går her skal være NHHere først, og så basert på programmet de går på. Både vi og studentforeningen kløner det til hvis det ikke er slik. Dersom man gjør det vanskelig for disse å komme med i NHHS, for eksempel ved å si «vi vil kun ha folk fra BØA», selv ikke eksplisitt, da kan vi få problemer. Det er alles ansvar å sørge for at vi ikke får et A- og B-lag, sier Tenold, som selv er en veteran i studentforeningen. 

– Skal studentforeningen over på engelsk på sikt?

 – Det er en ganske interessant ting. Stockholm har gått denne veien, de startet med en fullskala internasjonalisering for noen år siden. Det er ikke en revolusjon som skjer over natten, men hvis det for eksempel dukker opp et kor på NHH som synger på engelsk, er det bare bra. At det blir mer trykk på engelskspråklige tilbud og aktiviteter i NHHS, det tror jeg på, sier Thøgersen, og legger til:

– Samtidig er det mye tradisjon her. Vi skal ikke endre på noe bare for å endre det.

– Hvis det er likegyldig om NHH ligger i Bergen, Washington eller Singapore, har vi gjort noe feil. Det er sider ved vår historie og samfunn som vi skal ha med videre, avslutter Tenold.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram