Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH vurderer endringer i bachelorprogrammet – nesten 40 år siden sist

NHH undersøker mulighetene for nytt bachelorprogram innenfor teknologi og bærekraft.

Om få år vil NHH muligens tilby to bachelorprogram i stedet for det eksisterende. Foto: (Odd Medhus/NHH)
16. januar 2023
Sist oppdatert: 16. januar 2023

20. oktober i fjor møttes NHH-styret for å diskutere mulighetene for et nytt studieløp eller en ny bachelorlinje i tillegg til den eksisterende bachelorlinjen i økonomi og administrasjon.

Fra møteprotokollen publisert 19. desember heter det at «Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde for utvikling av nytt studieløp på bachelor med vekt på bærekraft og teknologi, enten som et helt nytt program eller som del av det eksisterende studieløpet.»

Dette blir i så fall første gangen siden 1986 det blir gjort tilsvarende endringer ved studieprogrammet på NHH.

Det forteller prorektor for utdanning ved NHH, Stig Tenold til K7 Bulletin.

– I NHHs strategi står det at vi ønsker et studieløp på bachelornivå innenfor teknologi og bærekraft. Da har vi to muligheter: å lage et nytt bachelorprogram ved siden av eksisterende program eller å revidere det eksisterende bachelorløpet i økonomi og administrasjon.

Prorektor Stig Tenold forteller at arbeidet med ny linje eller nytt studieløp er en del av NHHs strategi. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Han sier videre at de vil vite mer om veien videre når den nedsatte arbeidsgruppen presenterer sin utredning i mars 2023. 

I arbeidsutvalget sitter blant annet to representanter fra Studentutvalget (Sun). Utvalget blir ledet av Håkon Otneim, kjent som er foreleser i Empiriske metoder (MET4).

Det er altså ennå ikke bestemt om det blir en ny linje.

– NHH-styret avgjør dette i mars. 

Eventuell oppstart i 2024

Tenold forteller at dersom det blir et eget bachelorprogram innenfor teknologi og bærekraft vil det være mulighet for opptak i 2024.

Dersom det nye bachelorprogrammet blir en realitet vil det gå på bekostning av studentkapasiteten til det eksisterende bachelorprogrammet.

– Vi vil da ikke ta opp 500 studenter i det eksisterende bachelorløpet. Det blir altså bedre plass i Aud Max om vi oppretter et nytt bachelorprogram, sier prorektor.  

Den nye linjen vil altså frigi plass i det bachelorprogrammet slik vi kjenner det.

Ved opptak til et nytt bachelorprogram vil man ikke nødvendigvis bli siviløkonom, forteller Tenold. 

– Der ligger det nemlig egne kriterier. Vi har ikke villet la de kriteriene begrense utformingen av et eventuelt nytt program.

 – Vi skal aldri utdanne ingeniører

– Merker dere konkurransen fra itøk og indøk?

– Vi vet om konkurransen som er der ute, men vi skal basere programmet på det vi er gode på: Vi skal aldri utdanne ingeniører – vi har ikke troverdighet på det feltet. Det vi kan er å utdanne folk som har bedre teknologikunnskap enn den generelle BØA-studenten. Samtidig vil de da gå glipp av noen ferdigheter, på andre områder, som studentene i det eksisterende programmet har.

«BØA» refererer til bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon.

– Det er ingen grunn til å tro at det blir et A-lag og et B-lag dersom vi lager programmene forskjellige nok. Det er derfor viktig at vi ikke går etter samme målgruppe, sier han, og understreker:

– Det vil etter planen være 500 bachelorstudenter uansett. 

Studentrepresentant er positiv

Maria Selsås Fjogstad er en av to studentrepresentanter i NHH-styret, og er inne i sin andre periode i styret. Hun er veldig positiv til arbeidet.

– Hvordan vurderer du et nytt løp mot ny linje?

– Jeg er positiv til en ny linje fordi den vil være annerledes enn det eksisterende bachelorløpet. Med et nytt program vil NHH kunne fange opp studenter med andre interesser enn de eksisterende studentene. Slik kan vi få et mangfold av studenter med ulik kompetanse og interesser.

Studentrepresentant Maria Selsås Fjogstad er positiv til arbeidet og har tillit til skolen. Foto: Privat

Hun sier hun har stor tillit til arbeidet Tenold og skolen gjør med bachelorprogrammet. 

– Det er såpass mange interessenter her som kommer til å sikre at dette blir bra. 

Ønsker å involvere studentmassen

Herman (også studentrepresentant i NHH-styret, red.anm.) og jeg har prøvd så godt vi kan å informere flest mulig om dette, men det er vanskelig å hente tilbakemeldinger på noe som ikke er i boks. 

Fjogstad forteller at studentrepresentantene også har vært opptatte av plassutfordringene på skolen. 

– Vi hadde vært mer skeptiske dersom vi skulle fått inn flere studenter totalt.

Hun gir også NHH kudos for å ville fornye seg.

– Jeg ser på det som veldig positivt at NHH vil fornye seg, for det har ikke skjedd på veldig lenge. Jeg tror aldri at det ville vært en realitet dersom det hadde gått på bekostning av dagens BØA. Det ville ikke lønnet seg for NHH på lang sikt dersom majoriteten av studentene var misfornøyde. 

– Dette er på ingen måte en forhastet prosess, avslutter hun.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram