Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Luksuriøse honorarer ved universitet


15. april 2013
Sist oppdatert: 18. april 2013

Det er ikke noe problem at semesteravgiften økes. Problemet er hva man ønsker å bruke den økte semesteravgiften på. De færreste NHH-studenter har nok fått med seg at Velferdstinget denne våren skal diskutere en økning i semesteravgiften. En økning på 50 kroner for 27 000 bergensstudenter, fordelt over to semestre, gir 2 700 000 ekstra i kassen hvert år.

Mye av semesteravgiften går til lege- og psykologitilbud for studentene, men også til ulike studentorganisasjoner. Studvest, BSI, NHHI og K7 Bulletin er blant disse. Mens studentforeningen ved Norges Handelshøyskole drives på frivillig basis, brukes mye av budsjettet - våre penger - på honorarer ved universitet. Studvest budsjetterte i 2012 totalt 905 000 kr i honorarer til redaktører og provisjon til annonseselgeren. Hver redaktør fikk utbetalt 115 450 kr, et beløp som etter min oppfatting er altfor luksuriøst. Tross store budsjetter kan jeg ikke si at Studvest er noe bedre avis enn K7 Bulletin. Mange kan si seg enig at NHHS er Norges beste studentorganisasjon, og det uten at det brukes en eneste krone på honorarer. K7 Bulletin fikk 170 000 kr fra Velferdstinget, mens Studvest fikk 857 000 kr. Skal K7 Bulletin bli straffet for å ikke ha honorarer?

Mens flere av studentorganisasjonene, blant annet Studentersamfunnet og Kulturstyret, har kuttet i honorarene sine, søkte Studvest, Studentradioen (SRiB) og Bergen Student-TV (BSTV), heretter studentmediene i sentrum, om økt støtte til honorarer fra Velferdstinget i fjor. Pengene ville de bruke på flere betalte stillinger og økte honorarene til de eksisterende stillingene. Studentmediene i sentrum er positive til en økning i semesteravgiften. Det argumenteres med at kapasiteten hos psykologitjenesten er sprengt, og at køen hos Legene på Høyden er lang. Jeg vil tro at studentmediene i sentrum også ønsker å øke lønningsposene sine.

Semesteravgiften skal gå til studentvelferd, ikke enkeltpersoner. Ja, vi trenger redaktører for å ha en studentavis i Bergen, men jeg har ingen tro på at flere og fetere honorarer vil gjøre Studvest til en bedre avis. Den ytre motivasjonen honorarene representerer kan i dette tilfelle minske den indre motivasjonen. Yvonne Røysted, redaktør i Studvest, mener at en økning i semesteravgiften vil komme alle studenter til gode. Jeg er ikke helt sikker på om jeg kjøper den. De ønsker også å øke sin lønningspose. Kjære Røysted, du påstår at dere ikke drives av ytre motivasjon, hvorfor har dere honorarer da? Mange av studentene ved NHH jobber minst like mye som dere uten å få et flatt øre.

Heidi Fuglesang, parlamentarisk leder av Blå liste ved UiB, mener at man bør innføre en egenandel på psykologitimer hos SiB. Dette mener jeg er en god idé. En tilsvarende god idé er det å kutte i honorarene. Totalt budsjetterte studentmediene i sentrum 1 617 000 kr i lønn og honorarer i 2013. Jeg oppfordrer Velferdstingets representanter ved NHH og årets budsjettkomité i VT om å ta denne debatten. Jeg ønsker ikke å betale mer i semesteravgift slik at studentmediene i sentrum skal øke sine lønningsposer.

Martin Hoang Nguyen, medlem av budsjettkomiteen i Velferdstinget 2012

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram