Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Machokultur på NHH: Studentene positive til myk maskulinitet

K7 Bulletin undersøker om kulturen på NHH preget av machokultur.
K7 Bulletin undersøker om kulturen på NHH preget av machokultur.
K7 Bulletin undersøker om kulturen på NHH preget av machokultur.
13. mars 2022
Sist oppdatert: 21. mars 2022

Forskning.no publiserte i 2020 en artikkel om gryende machoholdninger blant den kommende finanseliten. Funnene viste at verdiene styrke, rasjonalitet og tradisjon var tydelig til stede blant studiets deltakere. K7 Bulletin har undersøkt om dette også gjelder på Norges Handelshøyskole (NHH). 

Som Norges første siviløkonomutdanning, har NHH utdannet “finanseliten” siden 1936. Derfor kan man stille spørsmål om machoverdiene dyrkes her. Men hva er egentlig konsekvensen av en machokultur?  

Hallgeir Sjåstad, førsteamanuensis i psykologi og ledelse ved NHH, mener at en av konsekvensene er at virkeligheten kan fremstå som et nullsumspill. 

– Noen situasjoner er nullsum, som vil si at den totale summen av gevinst og tap til enhver tid er lik null. I visse situasjoner er det flere søkere enn stillinger, og i et slikt tilfelle må flertallet tape for at mindretallet kan vinne, forklarer Sjåstad. 

Hallgeir Sjåstad, førsteamanuensis i psykologi og ledelse ved NHH. Foto: NHH

Til tross for slike situasjoner trekker han frem at det finnes utallige muligheter dersom man har en god utdanning i bunn, og at samarbeid er noe av det viktigste man kan lære seg som enkeltindivid.  

Sjåstad påpeker videre at “taperne” i en slik virkelighet både består av kvinner og menn.

– I en slik kultur vil verdiene og de sosiale normene kunne virke mindre inkluderende og attraktive for kvinner. Samtidig er det verdt å minne om at også de fleste menn vil tape på en slik modell, selv om de kanskje ikke innser det selv.

Ikke ren machokultur  

K7 Bulletin gjennomføre en spørreundersøkelse i februar, hvor det kom inn svar fra 367 personer. 54,5 prosent av disse var menn, 44,7 prosent var kvinner og 0,8 prosent oppga ikke kjønnsidentitet. 

Ved spørsmål om hvilke egenskaper en økonom burde inneha, viser NHH-studenter tydelige svar: tilnærmet ni av ti mener rasjonalitet er en av de viktigste egenskapene hos en økonom. Studentene trekker i tillegg frem ydmykhet og evnen til å inkludere som to andre viktige egenskaper.  

I en artikkel om machoholdninger blant kommende finanselite publisert i forskning.no, diskuterer Pål Halvorsen og Jørgen Ljunggren avveiningen av de tre verdiene som definerer machokultur: tradisjon, styrke og rasjonalitet. Her legges det vekt på at rasjonalitet er noe av det viktigste som definerer business-maskuliniteten.  

Kombinasjonen av egenskapene rasjonalitet, ydmykhet og inkludering skiller seg ut fra de tradisjonelle machoholdningene. Mens machokulturen kan skape et miljø hvor konsekvensene av å feile blir skyhøye, stiller NHH-studentene seg positive til verdier knyttet til myk maskulinitet. Denne typen maskulinitet kjennetegnes av at en lederposisjon kan opprettholdes samtidig som feminine verdier verdsettes.

Den kompetitive vennegjengen

Nesten åtte av ti NHH-studenter sier de opplever NHH-kulturen som kompetitiv.

Til spørsmålet om hvordan studentene ville beskrevet NHH-kulturen, svarer 77 prosent at den er kompetitiv. Ifølge Sjåstad er ikke dette overraskende på en skole som NHH.  

– Min oppfatning er at det skyldes en kombinasjon av seleksjon og sosialiseringseffekter. Det er ikke tilfeldig hvem som søker seg inn til økonomistudier i utgangspunktet. Videre forsterker sosialiseringseffekter disse trekkene, ved at vi gjør hverandre likere og litt mer ekstreme over tid.  

– Vennegjengen som kanskje bare var et hakk over snittet kompetitiv i utgangspunktet påvirker hverandre til å bli to hakk over snittet kompetitiv, og så blir det den nye normen, forklarer han. 

Undersøkelsen utpeker også konformitet som et kjennetegn ved skolens kultur. Kristoffer Jansen, leder av NHHI, bekrefter at denne tendensen er synlig i studentmiljøet. 

– Det er relativt lite mangfold på skolen, og studentmassen er ganske lik.  

Likevel svarer over én av fire at kulturen er imøtekommende. Jansen forteller at dette kommer til uttrykk i engasjementet i studentforeningen. 

– Du kan si hva du vil om NHHS og miljøet, om det er ekskluderende eller inkluderende. Likevel er det den mest aktive, forholdsvis største, og mest frivillig-baserte studentorganisasjonen i hele landet. Det er det ingen tvil om.

Kjernestyret (KS) har troen på en konkurransepreget kultur med elementer av styrke og rasjonalitet.  Å være omgitt av andre dyktige studenter som man kan strekke seg etter, kan bidra til at man utvikler seg til en bedre person og student. NHHS styret stiller seg derfor positive til undersøkelsens funn, ifølge fagpolitisk ansvarlig Ingrid Heimark. Samtidig er det viktig å kunne ta seg pauser og passe på seg selv. Det kan bli mye for enhver når man skal ha toppkarakterer, relevant jobberfaring, frivillige verv og stille opp på det meste av festligheter, sier Heimark. 

Et tydelig skifte

Sjåstad understreker at dersom man gikk noen år tilbake i tid, ville man raskt innsett at det var mye mer machokultur før. Årsakene til dette er mange.  

  Kvinneandelen har gått kraftig opp, både blant studentene og de vitenskapelig ansatte som jobber ved NHH. Det faglige innholdet i økonomiutdanningen har blitt mer mangfoldig og karriereveiene etter studiene har blitt mer variert. Som i resten av samfunnet, har mannsrollen i seg selv fått flere dimensjoner og blitt mer nyansert i denne perioden. 

NHHI-lederen ser den samme utviklingen innad i studentforeningen.  

– Det er et sakte, men sikkert skifte fra det litt mindre organiserte og løse, til et mer profesjonelt bilde. Det er et tegn på forandringen i tiden.  

NHHI-leder, Kristoffer Jansen. Foto: Foto NHHS

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram