Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH: – Naturlig å revurdere vurderingsuttrykket i en del fag

Illustrasjonsfoto:: wikipedia
Illustrasjonsfoto:: wikipedia
24. mars 2020
Sist oppdatert: 25. mars 2020

Det ble tidligere klart at alle skoleeksamener på NHH utgår, og blir erstattet med hjemmeeksamen. Det har i ettertid florert sterke meninger blant studentene på skolen om man bør ha en karakterskala (A-F) eller bestått/ikke bestått  på hjemmeeksamen. 

Prorektor, Linda Nøstbakken, sa tidligere til K7 Bulletin at de i utgangspunktet ønsker full karakterskala i mange fag, og ikke gå bort fra kursbeskrivelsen. 

NHH la tirsdag ettermiddag ut en oppdatering om eksamen på sine nettsider

– Naturlig å revurdere vurderingsuttrykket i en del fag (bestått / ikke besått eller bokstavkarakter A-F). 

NHH vil informere så fort som mulig

– NHH vil informere studenter om vurderingsuttrykket i ulike kurs så fort som mulig og håper å ha dette klart for alle kurs innen 3. April 

Trekkfristen utsettes til vurderingsform er avgjort

– Alle kurs  som har fått skoleeksamen erstattet av hjemmeeksamen vil få sjansen til å trekke seg fra eksamen etter at NHH har publisert informasjonen om vurderingsuttrykket i kurset, uavhengig av tidligere annonsert trekkfrist.  

Utvekslingselever kan ettermelde seg i fag

NHH sier de vil være behjelpelige for å sikre at alle hjemreisene får gjennomført eksamen ved vertsinstitusjonen sin digitalt, for å følge normal studieprogresjon. Ved de skolene det ikke er mulig vil de forsøke å være behjelpelig med alternativt opplegg. 

Alle hjemreisende utvekslingsstudenter fra NHH vil få tilgang til å ettermelde seg i kurs.  Dette gjelder kurs det er mulig å gjennomføre i løpet av vårsemesteret, på tross av en sen start. 

– Vi oppfordrer likevel hjemvendte utvekslingsstudenter til å i størst mulig grad fortsette studiene over nett ved vertsinstitusjonene sine.

Fortsetter å holde skolen stengt

NHHs campus er stengt fram til i hvertfall mandag 13. april som følge av regjeringens pålegg for å avgrense koronautbruddet. 

 

Har du lest disse sakene?

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram