Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Karakterene blir en bagatell i det store bildet

FOTO: NHH og privat
FOTO: NHH og privat
18. mars 2020
Sist oppdatert: 18. mars 2020

Det er bare noen dager siden det ble bestemt at alle eksamener ved NHH skal gjennomføres som hjemmeeksamen, og diskusjonen rundt vurderingsformene har herjet siden. Jeg har forståelse for at noe som har vært så essensielt i vår hverdag engasjerer. Spesielt når alt skjer så raskt. Vi må allikevel prøve å sette ting i perspektiv. Det er unntakstilstander i hele verden, og vi sitter midt i det. 

For et par uker siden var vi fulltidsstudenter. Dette er ikke lenger tilfellet for alle. Mange kan nok fortsette hverdagen noenlunde likt som tidligere hva gjelder lesing av pensum, men for en del vil hverdagen bli snudd på hodet de neste månedene. Mange vil måtte holde seg hjemme, alene. Noen vil bli syke, kanskje alvorlig. Andre har en deltidsjobb i et samfunnskritisk yrke, og vil se seg nødt til å sette skole på vent for å bidra. Kanskje noen har småsøsken som de må ta seg av. Flere vil slite mer psykisk enn da vi befant oss i tryggere rammer. Jeg er ikke mest opptatt av om noen jukser eller at andre er uenige i avgjørelser, slik vil det dessverre alltid være. Men en essensiell part av å benytte sensur for å differensiere kandidater er at alle stiller på likt grunnlag. Nå er nok ikke det tilfellet, og derfor er ikke dette det semesteret som bør benyttes for å skille kandidater.

Les også: Leserinnlegg: Karakterskalaen på eksamener er ikke endelig avgjort!

Dette er mitt siste semester på NHH, og resultatet av masteroppgaven, samt fagene jeg tar nå, kan potensielt påvirke mitt karaktersnitt i svært stor grad. Det går helt fint, så lenge jeg greier å oppnå studiepoengene jeg trenger for å fullføre studiet. Derfor er tilrettelagt undervisning for skolens kurs, samt løsninger for de som ikke får fullført utvekslingsoppholdet sitt eller skrevet masteroppgaven sin, etter planen det vi trenger. Jeg mener det viktigste er at vi kommer oss gjennom semesteret med en tilstrekkelig kompetanse, til tross for at det kan være mer utfordrende enn ved normale tilstander. 

I denne situasjonen er vi heldige som går på NHH med de undervisningsformene som benyttes her. Å flytte vår opplæring til digitale plattformer kan gjøre læringen vår vanskeligere, mer uvant og mindre effektivt, men det er mulig. Vi kunne vært avhengig av tilgang til eksempelvis lab, slik flere andre studier er. Uansett om det blir hjemmeeksamen eller semesteroppgave, karakterer eller ikke karakterer: Vi skal få den kompetansen vi trenger. 

I løpet av få dager gikk vi fra trygge rammer i et stabilt samfunn, til usikkerhet og bekymring for mange. Sykdom spres, frihet blir begrenset, verdensøkonomien brister og framtidsutsiktene blir uforutsigbare. Det vi bør fokusere på nå er å komme oss gjennom dette sammen, og bry oss om hverandre. Ikke om karakterkortet er plettfritt eller om det blir en midlertidig inflasjon i gode karakterer. Normalt er dette vanlige bekymringer for oss studenter, men verden er nå langt fra normal. 

Det finnes nok ingen optimal løsning for alle i denne situasjonen. Men sett i lys av forholdene vil ikke den ene eller den andre vurderingsformen bety så uendelig mye i det lange løp. Uavhengig av løsning vil dette semesteret gi ringvirkninger flere år fremover, noe samtlige vil være klar over. Uansett hvilken vurderingsform NHH kommer frem til: Ingen arbeidsgiver kommer til å vektlegge vitnemålet fra dette semesteret uten å ha nåværende situasjon i bakhodet. I hvert fall ikke en arbeidsgiver jeg ønsker å arbeide for.


Vil du skrive leserinnlegg? Send mail til red@k7bulletin.no.Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram