Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ola Borten Moe ble ønsket velkommen ved NHH – dialog er veien å gå

I fjor ble statsråd for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe, erklært uønsket ved flere utdanningsinstitusjoner, deriblant UiO og UiB. Det forrige Kjernestyret (KS) ved NHH ønsket imidlertid statsråden velkommen til campus.

K7 Bulletin møtte Ola Borten Moe under hans besøk ved Handelshøyskolen i forbindelse med NHH-Symposiet. Foto: Mari Kittelsen
27. mars 2023
Sist oppdatert: 31. mars 2023

Etter en avstemning i Studentparlamentet ved UiO var Oline Sæther, leder for parlamentet, med på å skape mediestorm. Resolusjonen det ble stemt over erklærte statsråd for forskning- og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) «persona non grata». Likevel støtter Sæther statsrådens sitt besøk ved NHH.

Sæther har tidligere møtt Borten Moe til debatt på NRK Dagsnytt 18. Foto: Studentparlamentet ved UiO

Ikke behandlet resolusjonen

– Jeg tenker at det er viktig som minister for studentene at Ola Borten Moe snakker med studentene og besøker institusjonene. Så jeg tenker at det er en del av jobben hans, og at han nå tar turen til Bergen er jo bra for Vest-Studentene.

Sæther forteller videre at de ikke har hatt «non grata»-resolusjonen oppe til behandling siden den ble vedtatt i november. Skulle Borten Moe ønsket å møte studentene ved Oslo-universitetet måtte dette blitt utenfor campus. Sæther forteller at hun har krysset veier med statsråden etter «non grata»-resolusjonen.

– Vi har vært oppe til debatt flere ganger, og jeg har møtt han på noen ulike arenaer.

Sæther sier til K7 Bulletin at det spesielt er studentvelferd som skaper splid med kunnskapsdepartementet. Hun påpeker at selv om kravet til Studentparlamentet om økt studiestøtte fikk gjennomslag, så stod kjøpekraften til norske studenter bom stille.

– Vi tenker at Ola Borten Moe fortsatt har en vei å gå.

UiB har ikke hørt noe fra statsråden

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) stiller seg positive til Borten Moe sitt besøk på NHH. Også her er Borten Moe erklært uønsket. Leder, Andrea Nesvik Voss, forteller at hun er glad på NHH-studentene sine vegne. Selv har de ikke ført noen dialog med statsråden de siste fire månedene.

Voss forteller at Studentparlamentet ved UiB ikke har vært i kontakt med Borten Moe. Foto: Henriette F. Thorkildsen

– Vi har ikke hørt noe fra statsråden etterpå. UiO har jo hatt kontakt med han, men det har ikke vi.

Studentparlamentet ved UiB har heller ikke hatt resolusjonen oppe til behandling etter at den ble vedtatt i november.

– Vi håper jo at han vil forstå at dette er en reaksjon. Ikke at vi ikke ønsker noen dialog, for det ønsker vi selvfølgelig.

Fra norgesmester til verdensmester

K7 Bulletin fikk muligheten til å tilbringe et ensifret antall minutter med Borten Moe. På spørsmål om hvorvidt det å erklære noen uønsket er en god måte å opprette dialog på, sa statsråden at at han har god kontakt med norske studenter.

Etter invitasjon fra fjorårets og årets KS, besøkte Borten Moe skolen under NHH-symposiet. Foto: Mari Kittelsen

– Jeg har god dialog med studenter over hele Norge. Ikke minst med NSO, Norsk Studentorganisasjon og tilsvarende veldig god dialog med sektoren min. Du må holde deg orientert og snakke med folk.

Borten Moe fortalte videre at han var glad for å bli invitert av studentene ved NHH. Agendaen for besøket var tredelt: nyte Hansa i Kjelleren, møte ledelsen, og delta på næringslivskonferansen Symposiet ved NHH.

– Nå ser jeg først og fremst frem til å bli litt bedre kjent med studentene.

Og studenter er viktig for Norge fremover, mener Borten Moe. Det samme er institusjonene. Han trekker frem overskriften til Symposiet. Nemlig hvordan man skal gå fra norgesmester til verdensmester.

– Både utdannings og forskningspolitikken en sentral rolle i det som er overskriften til konferansen. Institusjonene våre enten det er Handelshøyskolen, Universitetet i Bergen, eller NTNU for den saks skyld, er helt avgjørende til å sette oss i stand til både omstilling og utvikling fremover.

– Kan ikke lenger bevilge oss ut av et hvert problem

Men veien til verdensmester er ikke uten hinder, ifølge statsråden. Han peker på at fødselstallene i Norge er på vei ned, samtidig får vi stadig flere eldre. Det fører til større behov for velferdstjenester. Borten Moe mener derfor at det er viktigere enn noensinne å treffe bedre og bredere med utdanning og kompetanseutvikling. Han trekker frem digitalisering, tilrettelegging for folk i jobb og geografisk spredning av utdanningsinstitusjonene som løsninger.

– Det å få til det der fortløpende, mener jeg er avgjørende.

Da må ressursene benyttes effektivt, sier han. Statsråden avslutter intervjuet på følgende vis:

– Det er slutt på den tiden at vi bare kunne bevilge oss ut av ethvert problem.

– Dialog er veien å gå

Etter intervjuet gikk statsråden i et møte med leder for Kjernestyret, Dinogen Uruthiran og eksternansvarlig Knut Visdal. Uruthiran oppsummerte møtet i en e-post til K7 Bulletin.

– Det jeg kan si om møtet er at statsråden generelt sett var veldig nysgjerrig og virkelig ønsket å høre våre meninger om hvordan studentene hadde det. Alt i alt, sitter både eksternansvarlig Knut Visdal og jeg igjen med at det var et veldig fint møte hvor statsråden virkelig tok våre meninger på alvor og forklarte sine synspunkter veldig godt. Senere ble statsråden også med ned til Kjelleren og tok en pils med de studentene som hadde møtt opp der. Dette viser at det å ha dialog er veien å gå.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram