Fra Pokémani til Pokémoney – Bli kjent med NHHs egen YouTube-stjerne

Daniel Hammer (22) går 3. kull på NHH, og YouTube-kanalen hans “Nirth” har mer enn [...]