Demokratiske kanoner

Når beskyldningene hagler kreves det mot for å stå i stormen. Ikke alle kan klare det.