I skjæringspunktet mellom jobb og lidenskap

Tidligere NHH student, Øyvind Grimsgaard, ville ikke slå seg til ro med å bli konsulent [...]