Topp fem blant 300 grupper i verden på CEMS Business Project

Funnene deres underbygger Yaras behov for å endre seg, en prosess de er i ferd [...]