Vil splitte Representantskapet og ta alumni inn som kontrollorgan

Studentledere i NHHS vil effektivisere det de mener er en ineffektiv ledelse. Nå kan det [...]