Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil splitte Representantskapet og ta alumni inn som kontrollorgan

Skjauff presiserer viktigheten av Alumnis deltakelse i det nye styret. Foto: Charlotte Leikanger Baade
Skjauff presiserer viktigheten av Alumnis deltakelse i det nye styret. Foto: Charlotte Leikanger Baade

Studentledere i NHHS vil effektivisere det de mener er en ineffektiv ledelse. Nå kan det skje store omveltninger.

Mye dobbeltarbeid og byråkrati

Lie Asdal kommenterer at en del av fokuset vil ligge på avbyråkratisering innad i styrene i NHHS. På grunn av, blant annet, uklare skiller mellom noen av gruppenes oppgaver, opplever medlemmene at studentorganisasjonen til tider kan være lite effektiv og at det forekommer mye dobbeltarbeid. I tillegg er det en mangel på kontinuitet i arbeid, der enkelte av vervene er veldig korte.

– NHHS har opplevd en veldig naturlig utvikling og endret seg i forhold til det, men en tok aldri to steg tilbake for å sikre seg at foreningen gikk i riktig retning, sier Sverre Skjauff, nestleder i RS.  

Skal passe på Kjernestyret

– Hvilke endringer vil NHHS gjennomgå?

– Det går ut på at vi splitter opp Representantskapet i de to nye organene kontrollutvalget og finansstyret, hvor kontrollutvalgets oppgave er å kontrollere studentforeningen, spesielt Kjernestyret, og å passe på at de ikke går ut over sitt eget mandat. Finansstyret vil ha ansvaret for den langsiktige økonomien til foreningen, ha ansvar for investeringer mellom 50.000 og 150.000 og da også innstille på investeringssøknader over det. I tillegg vil de også få den oppgaven som representantskapet har i dag, nemlig å kontrollere budsjettene og økonomien til prosjektene, sier leder av Kjernestyret, Kasper Lie Asdal.

Lie Asdal kommenterer at dette vil resultere i at Kjernestyret vil påta seg mer ansvar med denne endringen. Ved at Representantskapet blir fjernet vil Kjernestyret få noe mer operativt ansvar for det dagligdagse i NHHS. I tillegg vil dette også medføre en lavere terskel for å anke vedtak for misfornøyde grupper opp til foreningsmøte.

 – Med dette forslaget vil NHHS bli smidigere, vi vil også få et rendyrket finansstyre med mer spisskompetanse enn tidligere, samt et ordentlig kontrollorgan, noe vi ikke har i dag, meddeler Skjauff.

Som kontrollorgan meddelte også Skjauff at Representantskapet på flere måter var ineffektive, ettersom at dette ikke er deres rendyrkede oppgaver. Det nevnes at det ikke er realistisk for en gruppe å drive virksomhet med strategi og økonomi og samtidig passe på at ingen organer går utover sine egne mandater. Det kommer også frem at Kontrollutvalget også vil ta på seg ansvar for disiplinærsaker anket av Kjernestyret.

Hjelp utenfra

Kontrollorganet vil nå inkludere alumni, hvor det før bare har vært nåværende studenter. Skjauff kommenterer at å være et kontrollutvalg når en samtidig er såpass involvert blant studentene på skolen gir utfordringer:

– Det er veldig vanskelig for et kontrollorgan av elever å ta disiplinære og upopulære avgjørelser, sier Skjauff.

Han legger også til at han mener at erfaringen og den generelle kompetansen samt den mulige kontinuiteten alumni kan bringe, vil være en verdifull ressurs for NHHS.

Skjauff mener studentene kan reagere på at NHHS ikke lenger bare vil være drevet av aktive studenter, men han mener at fordelene ved å involvere alumni utveier svakhetene.

– På sikt ville det også være en drøm å involvere representanter fra NHH, for at de skal se hva vi gjør, og for å få deres innspill. For det er mye bra folk der, legger han til.

Også Kjernestyret ser på involvering av alumni som noe positivt. 

Vi håper det vil bidra med langsiktig kunnskap, og at man da med både alumni og aktive studenter vil gi muligheten til å gi et mer helhetlig bilde av hvordan lovene og reglene i studentforeningen skal fungere, kommentere Asdal.

De mulige utfordringene

Skjauff gjør det også klart at en endring i struktur tar både betydelig tid og arbeid.

– For at dette prosjektet skal kunne fungere trenger man de riktige menneskene til oppstartsfasen.

Han meddeler også at ved en så stor endring vil det forventes å oppstå barnesykdommer. 

– Det vil alltid oppstå problemer en ikke har tenkt på, eller ikke kunne forutsett når det kommer til en så stor endring, sier Skjauff til K7 Bulletin.

Oppstartsfasen og implementeringen kan også by på problemer, mener Skjauff.

– Det er en ting å skrive ned noen vedtekter på papir, men det er noe annet få samspillet til å fungere, sier han.

Det kan også bli noe problematikk med dagens langsiktige strategi når ansvar går over fra Representantskapet til Kjernestyret og i tillegg bygger på en annen organisasjonsstruktur enn den nye.

– Dette handler om endringer i toppledelsen, og det er ikke slik at alle studenter i studentforeningen kommer til å være innom disse organene. Det er ikke sikkert at nødvendigvis alle merker disse endringene så mye på kroppen, kommenterer Asdal avslutningsvis.

Ingrid Stolt-Nielsen og Kasper Lie Asdal i Kjernestyret presiserer at det ikke er sikkert at studentene nødvendigvis vil merke de kommende endringene. Foto: Peder Dahlum Eide

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram