Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Voksesmerter i pengebingen


25. februar 2013
Sist oppdatert: 26. februar 2013
Ny tid: NHHS må forberede seg på mer debatt og hardere prioriteringer.

 
I løpet av noen hektiske timer, slo årets første foreningsmøte (FM) i NHHS slo på stortromma og bevilget millionbeløp. Størsteparten av summen skal gå til utbedring av steinlageret i kjelleren til NHH, som følge av mangel på lokaler for foreningen.

Dette er ikke noe nytt problem, og man har tidligere lansert flere forslag for å møte utfordringene. Steinlageret fremstod i så måte som det mest realistiske av disse.

Veksten i omsetning for NHHS de siste årene har også ført til at FM nå måtte utnevne revisor, idet foreningen har blitt revisjonspliktig. I seg selv ikke så spennende, men en klar påminnelse på at man har en stor organisasjon med høy aktivitet, især sett i lyset av at NHH huser under 10 prosent av Bergens studenter.

Begrenset innsikt
Aktivitetene til NHHS, drevet av lokomotivene Uken og Symposiet, krever kontinuerlige investeringer. Noe utstyr kan leies, men tilstrekkelige innkjøp er nødvendig for driften.

Ironisk nok har den jevne stud.NHH begrenset innsikt og interesse av foreningens økonomiske situasjon, selv om man automatisk er medlem og går på en handelshøyskole. Dette legge større ansvar på de mest aktive i NHHS som har oversikt og stor påvirkningskraft. Selv om FM og foreningsvalg representerer et direkte demokrati, er det som ellers i verden makta som rår.

Den økonomiske veksten til NHHS er bygget på et stadig økende antall frivillighetstimer. I et investeringsperspektiv må man derfor balansere mellom ønsket om å oppmuntre og muliggjøre innsatsen samtidig som man i god økonomisk ånd driver bærekraftig. Frivillighetskultur og transparens er viktige virkemiddel for å unngå tilstandene man ser i politikken, hvor politikere er med på å fastsette egen lønn og gjør investeringer i egeninteresse.

Problematisk nybygg
Det fysiske grunnlaget for driften av studentforeningen ved NHH er den delen av skolens lokaler man får benytte. Dette har gitt muligheter for et unikt og kreativt kjellermiljø, men over bakkeplan har realitetene vært preget av en begrenset bygningsmasse.

Etter tiår hvor disse bygningene ikke har vært en handelshøyskole verdig, sluttføres nå endelig nybygget til NHH. I klassisk offentlig stil er det dessverre mye som tyder på at nybygget ikke dekker behovet, hverken til skolen eller studentforeningen.

Når NHH avslutter sin leie av Merinobygget mister NHHS både kontorer og lagringsplass de ikke får igjen i nybygget. En investering som utbedringen av steinlageret er derfor tvingende nødvendig, men det er bare et av flere tiltak som må til om man skal opprettholde nåværende aktivitet og vekst. NHHS står derfor fremfor utfordrende strategiske veivalg i tiden fremover.

Fremtidens prioriteringer
Et sentralt spørsmål er dermed i hvilken grad man vil fortsette å vokse. Engasjementet til studentene viser få tegn på å minke, og NHH vil trolig få flere studenter i årene som kommer.

Hvilke aktiviteter skal man prioritere? Hvor stor plass skal Uken og Symposiet ta? Dette er spørsmål som krever en mer håndfast debatt enn vi har tatt til nå. I tillegg må de verdimessige vurderingene veies mot praktiske og fysiske forutsetninger ved bygningsmasse og økonomi. Alt ligger dermed til rette for utallige timer FM-underholdning også i fremtiden.

Uansett hvilke utfordringer NHHS står ovenfor, kommer man ikke utenom det noe klisjeaktige faktum at mange fortoner seg som luksusproblemer sett i et større perspektiv. De bygger på et unikt engasjement, en generøs skole og en av student-Norges mest ressurssterke studentmasser.

Jakob R. A. Fuglseth er kommentator i K7 Bulletin

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram