Er AI, maskinlæring og robotisering landbrukets svar på global oppvarming?

Sommeren 2018 var en katastrofe for mange norske kornbønder. Lite nedbør og høye temperaturer førte [...]