Med rekeost som livrett

Geelmuyden-Kiese grunnlegger, Hans Geelmuyden, forklarer hvordan det er å stå i en mediestorm, om pungshots, [...]