Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Akademika betaler ikke husleie


15. september 2014
Sist oppdatert: 15. september 2014
Studia ble tidligere i år kjøpt av Akademika. Til tross for at studentene ikke er eiere lenger, fortsetter NHH å subsidiere driften.


Den SiB-eide bokhandelen Studia ble tidligere i år kjøpt av det kommersielle forlagshuset Vigmostad & Bjørke, som eier Akademika. Siden Studia ble karakterisert som et velferdstiltak for studentene, ettersom at overskuddet tilfalt samskipnaden, hadde bokhandelen rett på gratis lokaler fra utdanningsinstitusjonen. Akademika får, til tross for sin kommersielle drift, de samme vilkårene som Studia.

Kristin Risvand Mo, kommunikasjonssjef ved NHH, sier at disse betingelsen er midlertidige.

– Foreløpig skal Akademika få de samme betingelsene som Studia har fått tidligere. Det kan de få så lenge dette kommer studentene til gode. Dette har vi rom for innenfor lovverket. Samtidig har vi sagt at dette er inntil videre. Sammen med de andre institusjonene i Bergen skal vi vurdere hvordan man skal gjøre det permanent.

– Nødvendig at NHH stiller med lokaler
Arnstein Bjørke, arbeidernes styreleder i Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, som eier Akademika, mener også at en bokhandel på NHH-campus er viktig. Han mener også at det er et nødvendig grep at institusjonene stiller med lokaler.

– Det å ha en bokhandel på campus er betraktet som en del av studentvelferden. At institusjonen stiller med lokaler er et grep for å opprettholde et stort vareutvalg og lang åpningstid.

Etter at Kunnskapsdepartementet fikk flere spørsmål om hvilke regler som gjelder for universiteter og høgskolers utleie av lokaler til andre aktører enn studentsamskipnadene, sendte departementet en kort orientering. De mener at utleie av lokaler til kommersielle aktører skal skje på markedsmessige betingelser.

Diskusjon rundt husleie
Jørund Gjesvik, eksternansvarlig i Kjernestyret, mener det må være mulig å få til en bokhandel uten at NHH skal måtte subsidiere driften.

– Jeg har forståelse for at de i startfasen viderefører driften på Studia på sine vilkår, mensamtidig så vil jeg at det skal bli en diskusjon om hvorvidt de skal betale husleie eller ikke.Denne må skje raskt.

– Er det nødvendig å subsidiere en fagbokhandel slik som Akademika?

– Det gjenstår å se. I utgangspunktet burde det være mulig uten subsidier. Det finnes mange gode alternativer som ikke blir nevnt så ofte, som for eksempel internetthandel. De klarer seg fint uten subsidier.

Kristin Risvand Mo er enig i at man må ta diskusjonen rundt vilkårene til Akademika.

– Vi mener det er et gode for studentene at det er en bokhandel på NHH. Fordi vi er en offentlig institusjon er det riktig og viktig at vi vurderer støtten på sikt. Spesielt med tanke på at dette er en kommersiell aktør.

Arnstein Bjørke i Vigmostad & Bjørke mener det ikke er stor forskjell fra når Studia drev fagbokhandelen.

– Det vi har gjort med Studia er kun å endre navnet. Her er det business as usual.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram