Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studenter fikk usaklige tilbakemeldinger – foreleser legger seg flat

Da sensuren i valgfaget FOR15 kom før helgen, opplevde en rekke studenter at tilbakemeldingen på eksamensbesvarelsen deres bestod av både usaklige og lite konstruktive kommentarer. Foreleseren beklager.

Kommentarer som ble delt ut til studenter da de fikk tilbake FOR15-eksamen. Foto: privat.
13. mai 2024
Sist oppdatert: 13. mai 2024

Eksamensformen i FOR15 - Environmental economics and markets, som tilbys som valgfag på bachelor-nivå, er en skriftlig innleveringsoppgave som vurderes etter en alminnelig karakterskala. I tillegg mottok studentene en skriftlig begrunnelse for karaktersettingen, enten i form av en oppsummerende tilbakemelding, eller i form av fortløpende kommentarer i teksten. Det er sistnevnte som har skapt reaksjoner.

Intern sensor 1 er tilbake som sensor på NHH. Foto: Skjermdump

Noen av kommentarene studentene har reagert på, er «Nonsense.», «?», «Do you even understand what you are writing?» «This definition is so vague that it becomes meaningless» «what?!?!?!?!» og «it is not».

Dette er ikke første gang flåsete kommentarer kommer med sensurer på NHH. I 2019 ble det stort oppstyr da frekke kommentarer ble sendt ut i SOL2 ved en feiltagelse. Alle kommentarene var fra Intern sensor 1, som senere viste seg å være en ekstern sensor.

Foreleseren beklager

Denne gangen er det foreleser og emneansvarlig Roweno J.R.K Heijmans som har skrevet kommentarene studentene reagerer på. I en mail til Bulle beklager han situasjonen og kontroversen som har oppstått. Foreleseren forklarer at tilbakemeldingene i utgangspunktet var til eget bruk.

– Kommentarene, som noen studenter opplevde usaklige og lite konstruktive, var opprinnelig etterlatt for at jeg selv skulle kunne se tilbake på egen tankeprosess i forbindelse med karaktersettingen. Selv om jeg forstår at disse kommentarene ikke var særlig konstruktive eller hjelpsomme for studentene, så var de til hjelp for meg under vurderingen.

Emneansvarlig Roweno J. R. K. Heijmans. Foto: Mikael Wallerstedt

Videre forteller han at selv om kommentarene ble etterlatt i tekstene med vilje, så var det ikke med denne hensikten at de opprinnelig ble skrevet.

– Da jeg var ferdig med karaktersettingen, tenkte jeg at jeg likegodt kunne etterlate kommentarene, slik at studentene kunne få innsikt i min tankegang, og derunder en bedre forståelse av karakteren de mottok. Ved nærmere ettertanke var ikke dette en god vurdering; kommentarene var ikke skrevet med utgangspunkt i at de skulle fungere som en individuell tilbakemelding. Dersom de skulle hatt denne funksjonen ville jeg vært mer forsiktig og konstruktiv, samt utdypet mer.

Under 15 prosent oppmøte

Heijmans henviser han til at det opprinnelig hadde forekommet en misforståelse som innebar at studentene, på grunn av den skriftlige tilbakemeldingen, ikke hadde rett til å be om begrunnelse. Dette er han nå i dialog med kontoret for eksamen om, og det vil bli fikset.

– Basert på besvarelsene jeg har lest og rettet, samt individuelle tilbakemeldinger fra de om lag 30 av 250 studentene som møtte i forelesningene, tilsier at kurset har vært en positiv læringsopplevelse for de som aktivt deltok. Jeg håper at flere av de påmeldte studentene vil møte opp i forelesninger de kommende årene, skriver Heijmans.

Sitatene fra foreleseren er oversatt fra engelsk

Ikke alle kommentarene var negative. Foto: privat

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram