Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Åpner for augusteksamen


8. oktober 2014
Sist oppdatert: 21. oktober 2014
Mindre konting og mindre urettferdighet er blant intensjonene bak Fagutvalgets tiltak for å øke gjennomstrømmingen i
bachelorgraden.


Mulighet for å ta eksamen i august, flere sperringer for gjentak av eksamener og flere vurderinger i hvert fag er de tre forslagene Fagutvalget presenterte da det ble avholdt diskusjon i Programutvalget for bachelorutdanningen (PBU) onsdag forrige uke.
– Vi er svært positive til initiativet, sier Kjetil Bjorvatn, dekan for bachelorutdanningen.

Kont før semesterstart
Fagutvalget ønsker å åpne for gjentak av eksamen før høstsemesteret starter i stedet for å avholde disse eksamenene i ordinær eksamensperiode. De argumenterer for at dette gir mindre belastning i en allerede stressende eksamensperiode og at det forhindrer at studenter henger etter i studieløpet.

– Vi ønsker å legge til rette for at færre bruker ett eller flere ekstra semestre på å fullføre sin bachelorgrad, sier Martin Hoang Nguyen, bacheloransvarlig i Fagutvalget.

Urettferdig ordning
Fagutvalget foreslår videre opprettelse av sperringer for gjentak av eksamen mellom obligatoriske fag som er påbegynt. Det vil si at man for eksempel ikke kan ta eksamen i introduksjon til mikroøkonomi (SAM010) når videregående mikroøkonomi (SAM020) er påbegynt. Med andre ord kan du ikke kan ta disse to eksamenene i samme eksamensperiode, slik man kan idag.

– Dette er for å hindre at studenter som har kommet lenger i studieløpet kan konkurrere med yngre studenter om karakterer de har bedre forutsetninger for å få. Dette kan skape en ond kontesirkel.

Andre fag de foreslår å sette sperringer for er BED011 og MET020. I tillegg ønsker Fagutvalget å sette i gang en prosess for å se på om det er flere fag dette kan gjelde. Fagutvalget mener det er urettferdig at mer erfarne studenter kan ta fag på et lavere nivå. I tillegg trekker de frem at det å gjøre en skikkelig innsats i et fag øker sannsynligheten for å lykkes senere i studieløpet. Sperringer i fag forutsetter at forslaget om augusteksamen blir vedtatt.

Mindre skippertak
Det siste forslaget Fagutvalget fremmet forrige uke er flere vurderingssituasjoner med delkarakterer i alle fag.

– En slik ordning vil gi en mer rettferdig vurdering i faget og incentiver til å jobbe jevnt gjennom semesteret, uttaler Nguyen.

Fagutvalget tror også at dersom eksamensresultatet blir en mindre del av karakteren i faget, så vil færre ønske å ta opp eksamener. Nguyen roser SOL-instituttet for å være blant de flinkeste til å fordele den endelige karakteren på flere vurderinger gjennom semesteret. Alle karakterer fra SOL-instituttet er basert på både hjemmeeksamen og skoleeksamen.

Praktiske utfordringer
Bjorvatn trekker frem at det er flere praktiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av eksamen i august. En tidligere utforming av eksamen, flere eksamensvakter og sensorarbeid tidlig i semesteret er eksempler på dette. Likevel mener han at forslagene er interessante.

– Studentene har definitivt stor påvirkningskraft i slike saker.

Fagutvalget kommer med nøye gjennomarbeidede forslag som inneholder flere nye elementer.
Nguyen mener derimot at kostnaden i form av tid og ressurser vil lønne seg i det lange løp.

– Ja, det er noen faste kostnader knyttet til å flytte eksamenene til august, men vi tror gevinsten av å få folk raskere gjennom bachelorgraden er høyere enn disse.

Ikke avgjort
Ingenting er foreløbig avgjort, men dersom diskusjonene i høst fører frem til at endringer skal foretas, vil våren bli brukt på å tilpasse dette i praksis. Da blir ordningen i så fall implementert i den nye studieplanen høsten 2015. Det neste ordinære møtet for PBU er i slutten av oktober.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram